Siirry suoraan sisältöön

Pilvipalveluiden kustannusten hallinta (2 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN68-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 27.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • ZJA24SI
  Avoin amk, tiko
 • ZJK24SI
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TIKO
 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 29.08.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 05.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 12.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 19.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 26.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004

Tavoitteet

Pilvialustat tarjoavat paljon erilaisia palveluita sovelluskehityksen ja infrastruktuurin tueksi, mutta aiheuttavat kuitenkin myös kustannuksia. Opintojakson jälkeen ymmärrät miten ja mistä pilvipalveluiden kustannukset muodostuvat. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden eri hinnoittelumalleja, suoritustapoja ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin pilvipalveluissa. Perehdyt pilvipalveluiden luonteeseen (skaalautuvuus ja elastisuus) ja ymmärrät miten ne mahdollistavat nopean ja innovoivan tavan kehittää uusia palveluita tai tuotteita. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden skaalautumisen ja ekonomian säännöt, sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen mahdollisuudet innovatiivisen ja nopean tuotekehityksen osalta.

Opintojakson osaamiset
- Tietojärjestelmäosaaminen
- ICT-erikoisosaaminen

Sisältö

- Pilvipalveluiden kustannusten eri tyypit
- Erilaisten ajoympäristöjen mahdollisuudet kustannuksien osalta

Aika ja paikka

Viikot 35-39, 5 luentoa pääkampuskella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai pilvipalveluiden ekonomiaan liittyvä oppimismateriaalit ja kirja(t):
Cloud FinOps : collaborative, real-time cloud financial management- Storment, J. R., author ; Fuller, Mike, author -O'Reilly 2019. First edition

Opetusmenetelmät

- Teoria ja tehtäväluennot luokassa tai (zoom mahdollinen etäopiskelijoille
- Tehtävät: Yksilö ja ryhmätyöt
- Lopputentti

Opetus järjestetään luokkatoteutuksena.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyön osalta suunniteltu vierailijaseminaari IBM:ltä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (eAHOT) kautta opintojakson hyväksilukua / korvaavuutta. Ota yhteys opettajaan sähköpostitse.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 54 tuntia.

Sisällön jaksotus

Viikot 35-39
- Viikko 1: Perehtyminen aiheeseen FinOps
- Viikko 2 : AWS
- Viikko 3: Microsoft Azure
- Viikko 4: Google Cloud Platform
- Viikko 5 : Yhteenveto / mahdollinen vieralijaluento.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin 5
EduFutura 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Oppimispäiväkirja tehty
- Tentti suoritettu
- Harjoitukset tehty

Esitietovaatimukset

Perusymmärrys IT-palveluista ja liiketoiminnasta