Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management: YBB2019SYA

Tunnus: YBB2019SYA

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZWZ1Z-1007
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0Z-1007
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YBBH1Z-1007
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5 5 5 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5 5 5 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5 5 5 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5 5 5 5
YHIHOZ-1021
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZWON100 Master's Thesis 30 6 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
YBBHZ300 Maturity Test 0
YBBHVZ-1013
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIHR300 Project Management 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHYYA210 Strategic Management Accounting 5 5 5 5
Yhteensä 90 36 57 12 15 21 26 31 6 6 15 21 0 26 31 0 6 6 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Formulating Strategy
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Managing New Ventures for Global Growth
Financing New Ventures in Global Markets
Global Leadership and Culture
Brand Management
Project Management
Strategic Human Resource Management
Strategic Management Accounting
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Qualitative Research
Quantitative Research
Master's Thesis
Maturity Test
Global Leadership and Culture
Brand Management
Project Management
Strategic Human Resource Management
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Managerial Accounting
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Master's Thesis
Maturity Test
Strategic Management Accounting
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Managing New Ventures for Global Growth
Global Leadership and Culture
Strategic Human Resource Management
Strategic Management Accounting
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Master's Thesis
Maturity Test
Global Leadership and Culture
Strategic Human Resource Management
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Formulating Strategy
Managerial Accounting
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Managing New Ventures for Global Growth
Financing New Ventures in Global Markets
Brand Management
Project Management
Luokittelemattomat

YAMK: International Business Management 2019

Global business management competence

Students
* understand the dynamics of the global business environment and are able to develop global marketing and sales strategies
* understand the mechanics of firm growth and are able to plan growth strategies
* understand the management of human resource needs of new ventures and are able to assess the innovation process to capture opportunities in global markets
* understand the fundamentals of finance for new ventures and are able to make sound investment and financing decisions based on financial analysis.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Managing New Ventures for Global Growth
Financing New Ventures in Global Markets
Global Leadership and Culture
Brand Management
Project Management
Strategic Human Resource Management
Strategic Management Accounting
Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Master's Thesis
Maturity Test

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZWZ1Z-1007
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0Z-1007
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YBBH1Z-1007
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YHIHOZ-1021
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZWON100 Master's Thesis 30
YBBHZ300 Maturity Test 0
YBBHVZ-1013
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHR300 Project Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHYYA210 Strategic Management Accounting 5