Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management: Monimuototeutus

Tunnus: YBB2021SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
YBB2021SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YBB2021SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5 3 2 3 2 3 2
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YBB2021SS-1003
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5 5 5 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5 5 5 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5 5 5 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
YBB2021SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 3 4 3 4 3 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 3 7 3 3 4 3 3 4
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 3 7 3 3 4 3 3 4
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YBB2021SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YBB2021SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YBB2021SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
Yhteensä 90 39 40 26 18 21 14 26 16 10 18 21 0 14 26 0 16 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Leadership Dynamics
Professional Development
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Global Leadership and Culture
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Professional Development
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Brand Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Luokittelemattomat

YAMK: International Business Management 2020-2023

Global business management competence

The master's degree student
- understands the dynamics of the global business environment and is able to develop global marketing and sales strategies
- understands the mechanics of firm growth and is able to plan growth strategies
- understands the management of human resource needs of new ventures and is able to assess the innovation process to capture opportunities in global markets
- understands the fundamentals of finance for new ventures and is able to make sound investment and financing decisions based on financial analysis.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
YBB2021SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YBB2021SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YBB2021SS-1003
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YBB2021SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YBB2021SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YBB2021SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YBB2021SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10