Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport Business Management: Monimuototeutus

Tunnus: YHS2022SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHS2022SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YHS2022SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5 3 2 3 2 3 2
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHS2022SS-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5 5 5 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5 5 5 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5 5 5 5
YHSW0300 Sports Law 5 5 5 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5 5 5 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5 5 5 2.5 2.5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5 5 5 5
YHS2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 3 4 3 4 3 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 3 7 3 3 4 3 3 4
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 3 7 3 3 4 3 3 4
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHS2022SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5 5 5 5
YHS2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHS2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 49 47 14 23 26 31 16 6 8 23 23.5 2.5 31 16 0 6 8 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Leadership Dynamics
Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Economic and Financial Management of Sport
Sports Law
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Global Leadership and Culture
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Marketing and Service Design in Sport Events
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Operations and Facility Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Formulating Strategy
Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Brand Management
Global Leadership and Culture
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Formulating Strategy
Professional Development
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
EASM Student Seminar

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHS2022SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YHS2022SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHS2022SS-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5
YHSW0300 Sports Law 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5
YHS2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHS2022SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5
YHS2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHS2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15