Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security: YTC2019SYA

Tunnus: YTC2019SYA

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZWZ0Z-1009
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ1Z-1009
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YTC10Z-1012
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5 5 5 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5 5 5 5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5 5 5 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5 5 5 5
YIIZ0Z-1035
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZWON100 Master's Thesis 30 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
YIIZ0300 Maturity Test 0
YTC2019SYA-1001
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 40 40 12.5 27.5 27.5 12.5 12.5 27.5 0 27.5 12.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Formulating Strategy
Security Management in Cyber Domain
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Master's Thesis
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Managerial Accounting
Master's Thesis
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Cyber Security Exercise
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Cyber Security Implementation in Practice
Master's Thesis
Maturity Test
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Managerial Accounting
Auditing and Testing Technical Security
Luokittelemattomat

YAMK: Information Technology, Cyber Security 2019

EUR-ACE: Communication and Team-working, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
• ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

Cyber Security Exercise
EUR-ACE: Engineering Analysis, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• ability to analyse new and complex engineering products, processes and systems within  broader or multidisciplinary contexts; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods; to critically interpret the outcomes of such analyses
• ability to conceptualise engineering products, processes and systems
• ability to identify, formulate and solve unfamiliar complex engineering problems that are incompletely defined, have competing specifications, may involve considerations from outside their field of study and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods in problem solving
• ability to identify, formulate and solve complex problems in new and emerging areas of their specialisation.

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
EUR-ACE: Engineering Design, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• ability to develop, to design new and complex products (devices, artefacts, etc.), processes and systems, with specifications incompletely defined and/or competing, that require integration of knowledge from different fields and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial commercial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant design methodologies or to use creativity to develop new and original design methodologies
• ability to design using knowledge and understanding at the forefront of their engineering specialisation.

Cyber Security Implementation in Practice
EUR-ACE: Engineering Practice, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• comprehensive understanding of applicable techniques and methods of analysis, design and investigation and of their limitations
• practical skills, including the use of computer tools, for solving complex problems, realising complex engineering design, designing and conducting complex investigations
• comprehensive understanding of applicable materials, equipment and tools, engineering technologies and processes, and of their limitations
• ability to apply norms of engineering practice
• knowledge and understanding of the non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – implications of engineering practice
• critical awareness of economic, organisational and managerial issues (such as project management, risk and change management).

Auditing and Testing Technical Security
EUR-ACE: Investigations, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• ability to identify, locate and obtain required data
• ability to conduct searches of literature, to consult and critically use databases and other sources of information, to carry out simulation in order to pursue detailed investigations and research of complex technical issues
• ability to consult and apply codes of practice and safety regulations
• advanced laboratory/workshop skills and ability to design and conduct experimental investigations, critically evaluate data and draw conclusions
• ability to investigate the application of new and emerging technologies at the forefront of their engineering specialisation.

Auditing and Testing Technical Security
EUR-ACE: Knowledge and Understanding, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• in-depth knowledge and understanding of mathematics and sciences underlying their engineering  specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
• in-depth knowledge and understanding of engineering disciplines underlying their specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
• critical awareness of the forefront of their specialisation
• critical awareness of the wider multidisciplinary context of engineering and of knowledge issues at the interface between different fields.

Security Management in Cyber Domain
EUR-ACE: Lifelong Learning, Master's Degree

Master's Degree graduates have

• ability to engage in independent life-long learning
• ability to undertake further study autonomously.

Cyber Security Exercise
Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Master's Thesis
Maturity Test

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZWZ0Z-1009
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ1Z-1009
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YTC10Z-1012
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5
YIIZ0Z-1035
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZWON100 Master's Thesis 30
YIIZ0300 Maturity Test 0
YTC2019SYA-1001
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5