Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen teknologialiiketoimintaLaajuus (5 op)

Tunnus: YTTJ0601

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Juha Saukkonen, Liiketoiminta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisten markkinoiden ja kilpailun tärkeyden teknologia- ja osaamisperustaiselle yritykselle. Opiskelijat osaavat analysoida teknologioiden, markkinoiden ja yritysten kehitysvaiheita ja elinkaaria globaalilla markkinalla. Opiskelijat oppivat analysoimaan toimintaympäristöä, tehdä ja toteuttaa strategisia päätöksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Opiskelijat oppivat myös ennakoimaan teknologisia tulevia muutoksia ja niiden vaikutusta liiketoimintaan.

Sisältö

Teknisten innovaatioiden luonne ja kehitys; kilpailuedun luominen, tunnistaminen ja suojaaminen; markkinoiden, teknologioiden ja yritysten kasvuvaiheet; kasvustrategiat ja niiden resurssointi; partneriudet ja arvoverkostot; teknologian ennakointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee kansainvälisen liiketoiminnan merkityksen teknologiayrityksen strategisessa johtamisessa. Opiskelija osaa keskeiset käsitteet, pystyy perustasoiseen tilanneanalyysiin ja ehdottamaan joitain toimintavaihtoehtoja.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan tason ja muodot, sekä arvioida ja hyödyntää analyysiä käytännössä eri toiminnan osa-alueilla.

3 (hyvä)
Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä) Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Mikko Ilola
Ryhmät
 • ZJAYTO23S1
  Avoin amk, Teknologialiiketoiminnan johtaminen , Monimuoto
 • YTO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisten markkinoiden ja kilpailun tärkeyden teknologia- ja osaamisperustaiselle yritykselle. Opiskelijat osaavat analysoida teknologioiden, markkinoiden ja yritysten kehitysvaiheita ja elinkaaria globaalilla markkinalla. Opiskelijat oppivat analysoimaan toimintaympäristöä, tehdä ja toteuttaa strategisia päätöksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Opiskelijat oppivat myös ennakoimaan teknologisia tulevia muutoksia ja niiden vaikutusta liiketoimintaan.

Sisältö

Teknisten innovaatioiden luonne ja kehitys; kilpailuedun luominen, tunnistaminen ja suojaaminen; markkinoiden, teknologioiden ja yritysten kasvuvaiheet; kasvustrategiat ja niiden resurssointi; partneriudet ja arvoverkostot; teknologian ennakointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eric Ries; Lean Startup
Steven G. Blank: Four steps to epiphany
CESIM Global Challenge -simulaatioalustan materiaali
+ luento- ja muu lisämateriaali jaetaan Moodle työtilassa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
- luennot
- workshopit
- ryhmätyöesitykset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei koetta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työkuorma (135 tuntia) koostuu:
- Kontaktisessiot 30 h
- yksilötehtävät 30 h
- ryhmätyötehtävä 20 h
- yrityspelisimulaatio + raportointi 65 h

Sisällön jaksotus

kaksi lähiviikonloppua eli kontakti opetusta = 2 x pe-ip + la-ap minimi 3 vkon maksimi 8 vkon välein

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana koostuu:
- ryhmätyöesitys 30 %
- lopputehtävä (yksilöllinen) 30 %
- pelisimulaatio tulos 20 %
- pelisimulaatio raportointi 20 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee kansainvälisen liiketoiminnan merkityksen teknologiayrityksen strategisessa johtamisessa. Opiskelija osaa keskeiset käsitteet, pystyy perustasoiseen tilanneanalyysiin ja ehdottamaan joitain toimintavaihtoehtoja.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan tason ja muodot, sekä arvioida ja hyödyntää analyysiä käytännössä eri toiminnan osa-alueilla.

3 (hyvä)
Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Juha Saukkonen
 • Mikko Ilola

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisten markkinoiden ja kilpailun tärkeyden teknologia- ja osaamisperustaiselle yritykselle. Opiskelijat osaavat analysoida teknologioiden, markkinoiden ja yritysten kehitysvaiheita ja elinkaaria globaalilla markkinalla. Opiskelijat oppivat analysoimaan toimintaympäristöä, tehdä ja toteuttaa strategisia päätöksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Opiskelijat oppivat myös ennakoimaan teknologisia tulevia muutoksia ja niiden vaikutusta liiketoimintaan.

Sisältö

Teknisten innovaatioiden luonne ja kehitys; kilpailuedun luominen, tunnistaminen ja suojaaminen; markkinoiden, teknologioiden ja yritysten kasvuvaiheet; kasvustrategiat ja niiden resurssointi; partneriudet ja arvoverkostot; teknologian ennakointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eric Ries; Lean Startup
Steven G. Blank: Four steps to epiphany
CESIM Global Challenge -simulaatioalustan materiaali
+ luento- ja muu lisämateriaali jaetaan Moodle työtilassa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
- luennot
- workshopit
- ryhmätyöesitykset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei koetta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työkuorma (135 tuntia) koostuu:
- Kontaktisessiot 30 h
- yksilötehtävät 30 h
- ryhmätyötehtävä 20 h
- yrityspelisimulaatio + raportointi 65 h

Sisällön jaksotus

kaksi lähiviikonloppua eli kontakti opetusta = 2 x pe-ip + la-ap minimi 3 vkon maksimi 8 vkon välein

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana koostuu:
- ryhmätyöesitys 30 %
- lopputehtävä (yksilöllinen) 30 %
- pelisimulaatio tulos 20 %
- pelisimulaatio raportointi 20 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee kansainvälisen liiketoiminnan merkityksen teknologiayrityksen strategisessa johtamisessa. Opiskelija osaa keskeiset käsitteet, pystyy perustasoiseen tilanneanalyysiin ja ehdottamaan joitain toimintavaihtoehtoja.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan tason ja muodot, sekä arvioida ja hyödyntää analyysiä käytännössä eri toiminnan osa-alueilla.

3 (hyvä)
Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Opiskelija osaa arvioida teknologiayrityksen liiketoiminnan tason ja muodot sekä arvioida kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ehdottaa ja ottaa käyttöön joitain perusteltuja kansainvälistymistoimenpiteitä.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan teknologialähtöisen yrityksen tilannetta ja toimintaympäristöä sekä löytämään ja kehittämään kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia parantavia strategisesti perusteltuja toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija pystyy monipuoliseen analyysiin teknologialähtöisestä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Opiskelija pystyy kehittämään ja toteuttamaan yritykselle kansainvälistymisstrategian, jossa otetaan huomioon liikkeenjohdon eri osa-alueet.