Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YTTJ8201

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hannu Kivistö, Teknologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tuotannon strategisia asioita. Tavaratuotannossa hän tuntee yksittäisen yrityksen ja verkostotuotannon tulokset, erilaiset tuotantojärjestelmät osatekijöineen, niiden sopivuuden eri tilanteisiin sekä strategisen kehittämisprosessin. Palvelutuotannossa hän tuntee palvelujen luonteen, palvelustrategiat, niiden kehittämisprosessin ja palvelutuotannon johtamisen perusteet. Lisäksi hän perehtyy laatuun, tuotannon talouden perusteisiin, toiminnanohjaukseen ja kunnossapitoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat. Tuotannon tavoitteet, tuotantotavat, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Palvelut, palvelustrategia, palvelun kehittäminen, kapasiteetin ja kysynnän johtaminen, odotusajan johtaminen sekä jonomallit ja kapasiteetin suunnittelu. Muita teemoja ovat Lean ja JIT, tuotannon talouden perusteet, toiminnanohjaus ja kunnossapito.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee tuotantotoiminnan perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Osaat opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät
- osaat tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 04.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
 • Hannu Kivistö
Ryhmät
 • YTO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotannon strategisia asioita. Tavaratuotannossa hän tuntee yksittäisen yrityksen ja verkostotuotannon tulokset, erilaiset tuotantojärjestelmät osatekijöineen, niiden sopivuuden eri tilanteisiin sekä strategisen kehittämisprosessin. Palvelutuotannossa hän tuntee palvelujen luonteen, palvelustrategiat, niiden kehittämisprosessin ja palvelutuotannon johtamisen perusteet. Lisäksi hän perehtyy laatuun, tuotannon talouden perusteisiin, toiminnanohjaukseen ja kunnossapitoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat. Tuotannon tavoitteet, tuotantotavat, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Palvelut, palvelustrategia, palvelun kehittäminen, kapasiteetin ja kysynnän johtaminen, odotusajan johtaminen sekä jonomallit ja kapasiteetin suunnittelu. Muita teemoja ovat Lean ja JIT, tuotannon talouden perusteet, toiminnanohjaus ja kunnossapito.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät
- osaat tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee tuotantotoiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Hannu Kivistö
Ryhmät
 • ZJA21STPYTJ
  Avoin AMK, teniikka, YAMK- polut, Teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • YTO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotannon strategisia asioita. Tavaratuotannossa hän tuntee yksittäisen yrityksen ja verkostotuotannon tulokset, erilaiset tuotantojärjestelmät osatekijöineen, niiden sopivuuden eri tilanteisiin sekä strategisen kehittämisprosessin. Palvelutuotannossa hän tuntee palvelujen luonteen, palvelustrategiat, niiden kehittämisprosessin ja palvelutuotannon johtamisen perusteet. Lisäksi hän perehtyy laatuun, tuotannon talouden perusteisiin, toiminnanohjaukseen ja kunnossapitoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat. Tuotannon tavoitteet, tuotantotavat, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Palvelut, palvelustrategia, palvelun kehittäminen, kapasiteetin ja kysynnän johtaminen, odotusajan johtaminen sekä jonomallit ja kapasiteetin suunnittelu. Muita teemoja ovat Lean ja JIT, tuotannon talouden perusteet, toiminnanohjaus ja kunnossapito.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Chopra, S. & Mendl, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 2001. Prentice Hall.Miltenburg, J. Manufacturing Strategy. How to Formulate and Implement a Winning Plan. 1996. ISBN 1-56327-317-9. Productivity Press.Fitzsimmons, James & Mona. 2004. Service Management.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Kontaktiaktiivisuus, kirjalliset raportit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h Harjoitustyöt 80 h Itsenäinen työskentely 23 h Yhteensä 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät
- osaat tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee tuotantotoiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Hannu Kivistö
Ryhmät
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotannon strategisia asioita. Tavaratuotannossa hän tuntee yksittäisen yrityksen ja verkostotuotannon tulokset, erilaiset tuotantojärjestelmät osatekijöineen, niiden sopivuuden eri tilanteisiin sekä strategisen kehittämisprosessin. Palvelutuotannossa hän tuntee palvelujen luonteen, palvelustrategiat, niiden kehittämisprosessin ja palvelutuotannon johtamisen perusteet. Lisäksi hän perehtyy laatuun, tuotannon talouden perusteisiin, toiminnanohjaukseen ja kunnossapitoon.

Sisältö

Tuotantostrategiat. Tuotannon tavoitteet, tuotantotavat, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Palvelut, palvelustrategia, palvelun kehittäminen, kapasiteetin ja kysynnän johtaminen, odotusajan johtaminen sekä jonomallit ja kapasiteetin suunnittelu. Muita teemoja ovat Lean ja JIT, tuotannon talouden perusteet, toiminnanohjaus ja kunnossapito.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät
- osaat tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseen liittyen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia tuotannon johtamisen ongelmia esim. tehtaan suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee tuotantotoiminnan perusteet.