Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Tourism Management: MTM2019SPT

Tunnus: MTM2019SPT

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022
ZWP03Z-1037
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
ZWPP0500 Development as an Expert 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
ZWPC0400 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPP0400 ICT Skills 3 3 3 3
ZWPP0710 Entrepreneurship 3 3 3 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZWPC0200 English for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0300 Swedish for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0810 Finnish 1 4 4 4 4
MWMY1Z-1003
BUSINESS ENVIRONMENT IN TOURISM

(Valitaan kaikki )

40
MTMW1000 Toolkit for Tourism Work 5 5 5 5
MTMW1110 Basics in Services 5 5 5 5
MTMW2100 Tourism Research 5 5 5 5
MTMW2200 Experience Design 5 5 5 5
MTMW3000 Digital Services in Tourism 5 5 5 5
MWMHW100 Practical Training 1 15 15 15 15
MWBM1Z-1003
TOURISM MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 50)

45 - 50
HMTM0100 Management 5 5 5 5
HMTM0200 Accounting 5 5 5 5
HMAB0110 Marketing 5 5 5 5
MTMW2300 Human Resources Management 5 5 5 5
MTMW2400 Selling and Distribution 5 5 5 5
MTMW2410 Marketing Management 5 5 5 5
MTMW2500 Operational Accounting 5 5 5 5
MMTE0210 Event Management 5 5 5 5
MWTE0310 Hotel management 5 5 5 5
MMTE0240 Congress and Meeting Management 5 5 5 5
MWTI1Z-1003
INNOVATIVE TOURISM SERVICES

(Valitaan opintopisteitä: 46)

31 - 46
MTMW1100 Introduction to Tourism 6 6 6 6
MTMW1200 Responsible Tourism Management 5 5 5 5
MMPG1910 Cultural Tourism 5 5 5 5
MMPG1920 Nature Based Tourism 5 5 5 5
MMPG1700 Wellbeing Tourism 5 5 5 5
MMPG1810 Sport Tourism 5 5 5 5
MTMW2000 Tourism Service Systems 5 5 5 5
MMTI2100 Future trends in tourism 5 5 5 5
MMTI3100 Destination Management 5 5 5 5
MWMI1Z-1003
INNOVATION AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki )

55
MTMW3100 Service Design 10 10 10 10
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
MZMB0320 Special Issues of Strategic Management 5 5 5 5
MTMW3200 Responsible Business Planning 5 5 5 5
MWRDZ110 Thesis Part 1 5 5 5 5
MWRDZ120 Thesis Part 2 10 10 10 10
MWRDZ210 Maturity Test 0
MWMHW200 Practical Training 2 15 15 15 15
VWPAAZ-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MMPT2010 Safety and Security in Hospitality 5
MMPT1100 Space by design 5
MMTE1000 Future Technology in Tourism 5 5 5 5
MMPT2200 Sustainable Hospitality 5
MMFT9000 Asian Incoming Tourism 5
MMPC2310 Consumer Behaviour 5
MMPG1400 Food Tourism 5
MMPF3010 Facility Management in Accommodation Company 5
MMPF2700 Facility Management in Events 5
MMPF3300 Space by Inspiration 5
ZWG01Z-1032
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan opintopisteitä: 33)

0 - 33
HIBP3100 Concept Lab 5
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
Yhteensä 210 76.7 75.7 56.7 15 28.7 48 40.7 35 31.7 25 15 28.7 48 0 40.7 35 0 31.7 25 0 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* toimii monikulttuurisessa ympäristössä yhteistyössä muiden kanssa
* toimii itsenäisesti työelämän viestintätilanteissa myös toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
* ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

English for Working Life
Swedish for Working Life
Finnish 1
Toolkit for Tourism Work
Practical Training 1
Introduction to Tourism
Responsible Tourism Management
Future trends in tourism
Concept Lab
Demola Project
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää osaamistaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee ja arvioi oman alansa tietoja, teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti
* ottaa vastuun ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Development as an Expert
Communication Skills for Working Life
ICT Skills
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Finnish 1
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Thesis Part 1
Thesis Part 2
Concept Lab
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
Demola Project
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan tietoa, menetelmiä ja hankittuja käytännön taitoja
* ratkaisee ongemia uudella tavalla, luovasti ja kehittää työtapoja
* hankkii kehityshaasteen tai ratkaistavan ongelman kannalta relevanttia tietoa ja tekee päätöksiä niiden perusteella.

Development as an Expert
ICT Skills
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Future trends in tourism
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
Demola Project
Työelämäosaaminen

Opiskelija
* toimii yhteistoiminnallisesti ja ammattieettisesti opiskelu- ja työyhteisön sekä muiden ryhmien jäsenenä ja edistää yhteisön tuloksellisuutta ja hyvinvointia
* organisoi työtehtäviä, työnkulkua ja päätöksentekoa sekä työskentelee systemaattisesti ja päämäärätietoisesti asiantuntijatehtävissä
* jakaa omaa asiantuntijuuttaan ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväkseen.

Communication Skills for Working Life
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
English for Working Life
Swedish for Working Life
Toolkit for Tourism Work
Basics in Services
Practical Training 1
Practical Training 2
Concept Lab
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
Demola Project
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään
* hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
* huomioi erilaiset toimijat työskentelyssään ja toimii verkostoissa.

Development as an Expert
Communication Skills for Working Life
ICT Skills
English for Working Life
Swedish for Working Life
Toolkit for Tourism Work
Practical Training 1
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Thesis Part 1
Thesis Part 2
Maturity Test
Demola Project
Yrittäjyysosaaminen

Opiskelija
* rakentaa asiakaslähtöisiä, kestävän kehityksen periaatteen mukaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja verkostoissaan
* ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
* osoittaa rohkeutta kokeilla uusia asioita ja hallitsee niihin liittyviä riskejä.

Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Concept Lab
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Luokittelemattomat
Tourism Research
Experience Design
Digital Services in Tourism
Management
Accounting
Marketing
Human Resources Management
Selling and Distribution
Marketing Management
Operational Accounting
Event Management
Hotel management
Congress and Meeting Management
Cultural Tourism
Nature Based Tourism
Wellbeing Tourism
Sport Tourism
Tourism Service Systems
Destination Management
Service Design
Special Issues of Strategic Management
Responsible Business Planning
Safety and Security in Hospitality
Space by design
Future Technology in Tourism
Sustainable Hospitality
Asian Incoming Tourism
Consumer Behaviour
Food Tourism
Facility Management in Accommodation Company
Facility Management in Events
Space by Inspiration

AMK: Tourism Management 2019

Business Competence in Tourism and Hospitality Field

The student
• Develops systematically the quality of business activities in the field
• Manages sustainable and profitable business activities in the field that provide value for customers, businesses and society
• Knows the special characteristics of marketing services and can sell services in a customer-oriented way
• Manages and creates preconditions for the competence and well-being of multi-cultural personnel
• Manages networks and work in an appropriate way in producer networks.

Experience Design
Digital Services in Tourism
Management
Accounting
Marketing
Human Resources Management
Selling and Distribution
Marketing Management
Operational Accounting
Event Management
Hotel management
Congress and Meeting Management
Responsible Tourism Management
Tourism Service Systems
Destination Management
Service Design
Special Issues of Strategic Management
Responsible Business Planning
Practical Training 2
Safety and Security in Hospitality
Space by design
Future Technology in Tourism
Sustainable Hospitality
Asian Incoming Tourism
Consumer Behaviour
Food Tourism
Facility Management in Accommodation Company
Facility Management in Events
Space by Inspiration
Competence in Innovative Tourism Services

The student
• Produces and manages customer-oriented tourism services
• Develops experiential tourism services and commercialise potential ideas into tourism innovations. Creates tourism service products based on deep product expertise.
• Develops responsible tourism business concepts
• Develops systematically the quality of tourism business and manage sustainable and profitable tourism business activities.

Tourism Research
Experience Design
Digital Services in Tourism
Human Resources Management
Selling and Distribution
Marketing Management
Operational Accounting
Event Management
Hotel management
Congress and Meeting Management
Introduction to Tourism
Responsible Tourism Management
Cultural Tourism
Nature Based Tourism
Wellbeing Tourism
Sport Tourism
Tourism Service Systems
Future trends in tourism
Destination Management
Service Design
Special Issues of Strategic Management
Responsible Business Planning
Practical Training 2
Future Technology in Tourism
Asian Incoming Tourism
Food Tourism
Facility Management in Accommodation Company
Facility Management in Events
Innovation and Development Competence

The student
• Commercialises potential ideas into innovations
• Is familiar with creative work methods and innovation process tools required in the field and utilises them to develop operations and create new things
• Promotes a culture that supports innovation in organisations
• Predicts and follows the developments in the operating environment; seeks, analyses and utilises information and disseminates it via internal and external networks.

Tourism Research
Experience Design
Future trends in tourism
Service Design
Responsible Business Planning
Thesis Part 1
Thesis Part 2
Practical Training 2
Future Technology in Tourism
Space by Inspiration
Operating Environment Competence in Tourism and Hospitality Field

The student
• Knows the operating environment of tourism and hospitality business and can operate in a change of the field
• Communicates and networks with interest groups
• Creates service products based on deep product expertise
• Manages himself/herself and others in responsible work tasks in the field
• Takes responsibility for developing the field
• Uses work and development methods suitable for the field
• Takes account of the regularities of procurement in the field.

Basics in Services
Tourism Research
Experience Design
Digital Services in Tourism
Practical Training 1
Introduction to Tourism
Responsible Tourism Management
Cultural Tourism
Nature Based Tourism
Wellbeing Tourism
Sport Tourism
Tourism Service Systems
Future trends in tourism
Destination Management
Safety and Security in Hospitality
Space by design
Future Technology in Tourism
Asian Incoming Tourism
Food Tourism
Luokittelemattomat
Development as an Expert
Communication Skills for Working Life
ICT Skills
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
English for Working Life
Swedish for Working Life
Finnish 1
Toolkit for Tourism Work
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Maturity Test
Concept Lab
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ZWP03Z-1037
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
ZWPP0500 Development as an Expert 5
ZWPC0400 Communication Skills for Working Life 3
ZWPP0400 ICT Skills 3
ZWPP0710 Entrepreneurship 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2
ZWPC0200 English for Working Life 4
ZWPC0300 Swedish for Working Life 4
ZWPC0810 Finnish 1 4
MWMY1Z-1003
BUSINESS ENVIRONMENT IN TOURISM

(Valitaan kaikki)

40
MTMW1000 Toolkit for Tourism Work 5
MTMW1110 Basics in Services 5
MTMW2100 Tourism Research 5
MTMW2200 Experience Design 5
MTMW3000 Digital Services in Tourism 5
MWMHW100 Practical Training 1 15
MWBM1Z-1003
TOURISM MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 50)

45 - 50
HMTM0100 Management 5
HMTM0200 Accounting 5
HMAB0110 Marketing 5
MTMW2300 Human Resources Management 5
MTMW2400 Selling and Distribution 5
MTMW2410 Marketing Management 5
MTMW2500 Operational Accounting 5
MMTE0210 Event Management 5
MWTE0310 Hotel management 5
MMTE0240 Congress and Meeting Management 5
MWTI1Z-1003
INNOVATIVE TOURISM SERVICES

(Valitaan opintopisteitä: 46)

31 - 46
MTMW1100 Introduction to Tourism 6
MTMW1200 Responsible Tourism Management 5
MMPG1910 Cultural Tourism 5
MMPG1920 Nature Based Tourism 5
MMPG1700 Wellbeing Tourism 5
MMPG1810 Sport Tourism 5
MTMW2000 Tourism Service Systems 5
MMTI2100 Future trends in tourism 5
MMTI3100 Destination Management 5
MWMI1Z-1003
INNOVATION AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki)

55
MTMW3100 Service Design 10
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
MZMB0320 Special Issues of Strategic Management 5
MTMW3200 Responsible Business Planning 5
MWRDZ110 Thesis Part 1 5
MWRDZ120 Thesis Part 2 10
MWRDZ210 Maturity Test 0
MWMHW200 Practical Training 2 15
VWPAAZ-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MMPT2010 Safety and Security in Hospitality 5
MMPT1100 Space by design 5
MMTE1000 Future Technology in Tourism 5
MMPT2200 Sustainable Hospitality 5
MMFT9000 Asian Incoming Tourism 5
MMPC2310 Consumer Behaviour 5
MMPG1400 Food Tourism 5
MMPF3010 Facility Management in Accommodation Company 5
MMPF2700 Facility Management in Events 5
MMPF3300 Space by Inspiration 5
ZWG01Z-1032
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan opintopisteitä: 33)

0 - 33
HIBP3100 Concept Lab 5
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5