Siirry suoraan sisältöön

Green Care perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: SZZZ1851

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Heidi Kihlström

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, luennot, webinaarit, oppimistehtävä ja webinaarinpäivä. Osallistumista webinaaripäivään edellytetään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot ja (aloitus-ja väli-) webinaarit sekä näihin valmistautuminen 3op, oppimistehtävät ja webinaaripäivä 2 op. Opiskelijan kuormitus yht. 135h= 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Avoin AMK 10

Campusonline 8

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, luennot, webinaarit, oppimistehtävä ja webinaarinpäivä. Osallistumista webinaaripäivään edellytetään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Avoin AMK 10
Verkkoluennot ja (aloitus-ja väli-) webinaarit sekä näihin valmistautuminen 3op, oppimistehtävät ja webinaaripäivä 2 op. Opiskelijan kuormitus yht. 135h= 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 11.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, luennot, webinaarit, oppimistehtävä ja webinaarinpäivä. Osallistumista webinaaripäivään edellytetään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Avoin AMK 10
Verkkoluennot ja (aloitus-ja väli-) webinaarit sekä näihin valmistautuminen 3op, oppimistehtävät ja webinaaripäivä 2 op. Opiskelijan kuormitus yht. 135h= 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Sanna Peltola
 • Heidi Kihlström
Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

Ryhmät
 • ZJA21SSHKKD
  Avoin amk, KKD, Hyvinvointivalmennuksen KKD

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija saa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Hyväksytty suoritus: Suoritat jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistut webinaariin ja lähipäivään. Osoitat ymmärtäväsi luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevasi vaikuttavuuden taustateorioita. Havainnollistat osaamistasi esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisella omaan toimintaasi. Tuot esiin havainnoimiasi asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa. Osoitat tuntevasi erilaisia luontosuhteita ja ymmärtäväsi ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa. Osoitat tuntevasi Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Osaat analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan. Tunnet Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus: Et suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä etkä osallistu webinaariin tai lähipäivään. Et ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, et tunne vaikuttavuuden taustateorioita etkä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassasi. Et tunne erilaisia luontosuhteita etkä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa. Et tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä etkä alan laatukriteereitä. Et osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä etkä erota niitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Et tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aiempaa osaamista