Siirry suoraan sisältöön

Big data-ympäristötLaajuus (5 op)

Tunnus: TTVD0200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää datamassojen merkityksen digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja suuren data määrän tuomat haasteet ja vaatimukset. Opiskelija tietää yleisimmin käytetyt big data -järjestelmät ja niiden toiminallisuudet. Opiskelija osaa suunnitella vaatimusmäärittelyihin perustuen järjestelmän ja toteuttaa sen.

Sisältö

- Big Data ilmiönä
- Big Datan sovelluskohteet
- Pipeline-ketju ja sen vaiheet
- Käsitys siitä, millaisilla työkaluilla pipeline-ketjun eri vaiheet voidaan toteuttaa
- Erilaiset datan
prosessointimenetelmät ja niiden implementointi (batch ja stream)
- Kyky hyödyntää soveltuvia työkaluja datan keräämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja visualisointiin

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttötaidot ja Linux-käyttöjärjestelmän komentorivin perusosaaminen.

Linux Servers

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen 5: Opiskelija tunnistaa suurten datamassojen tuomat hyödyt digitalisaation aikakautena. Opiskelija osaa Big data -järjestelmien yleisimmin käytetyt tekniikat ja osaa kriittisesti perustella käytettyjen tekniikoiden käytön erilaisissa tehtävissä. Hän osaa kriittisesti perustella ja valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida kriittisesti toteutuksensa ja perustella sen kehittämistä.

Kiitettävä 4: Opiskelija tunnistaa suurten datamassojen tuomat hyödyt digitalisaation aikakautena. Opiskelija osaa Big data -järjestelmien yleisimmin käytetyt tekniikat ja osaa kriittisesti perustella käytettyjen tekniikoiden käytön erilaisissa tehtävissä. Hän osaa monipuolisesti perustella ja valita oikeat tekniikat riippumatta ratkaistavasta ongelmasta ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida toteutuksensa ja perustella sen kehittämistä.

Hyvä 3: Opiskelija tiedostaa suurten datamassojen tuomat hyödyt digitalisaation aikakautena. Opiskelija osaa Big data -järjestelmien yleisimmin käytetyt tekniikat erilaisissa käyttötapauksissa ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida toteutuksensa ja perustella sen kehittämistä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tietää suurten datamassojen tuomat hyödyt digitalisaation aikakautena. Opiskelija osaa valita Big data -järjestelmän ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi opiskelija tuntee pintapuolisesti toteutuksensa.

Välttävä 1: Opiskelija tietää suurten datamassojen käsittelyssä yleisimmin käytetyt tekniikat. Hän osaa soveltaa yleisimpiä tekniikoita. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suppeasti toteutuksensa.

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta