Siirry suoraan sisältöön

TyöoikeusLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD38

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hannu Juntunen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työoikeus on oikeudenala, joka koskee kaikkia, niin työtekijöitä kuin työnantajakin. Työ- ja virkamiesoikeuden tuntemusta tarvitset aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia työsopimuksia.

Sisältö

Työ- ja virkasuhteen tunnusmerkit
Työ- ja virkasuhteen syntyminen ja päättyminen
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeuskäytäntö

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Kiitettävä 4
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet sekä tunnet näihin liittyen oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät työ- ja virkasopimuksen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot, ja osaat antaa ohjeita työsopimuksen laatimiseksi.

Oppimateriaalit

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava kirjallisuus:
Koskinen, S., Kairinen. M., Nieminen, K., Nordström, K., Ullakonoja, V. & Valkonen, M. Työoikeus: juridiikka. 2004. Helsinki. Talentum Media.
Koskinen, S. & Kulla, H. Virkamiesoikeuden perusteet. 2016. Helsinki. Alma Talent Pro.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hannu Juntunen
Ryhmät
 • ZJA24SH
  Avoin amk, lita
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työoikeus on oikeudenala, joka koskee kaikkia, niin työtekijöitä kuin työnantajakin. Työ- ja virkamiesoikeuden tuntemusta tarvitset aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia työsopimuksia.

Sisältö

Työ- ja virkasuhteen tunnusmerkit
Työ- ja virkasuhteen syntyminen ja päättyminen
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava verkkokirja on: Koskinen, S., Kairinen. M., Nieminen, K., Nordström, K., Ullakonoja, V. & Valkonen, M. Työoikeus: juridiikka. 2004. Helsinki. Talentum Media.
Koskinen, S. & Kulla, H. Virkamiesoikeuden perusteet. 2019. Helsinki. Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan sekä luokkatilassa että verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla sekä lopputentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy moodlessa 22. - 24.11.2024 pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2.
Mikäli tentti tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti moodlessa. Ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 6.12.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 8.12.2024 klo 23.59. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 13.12.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 15.12.2024 klo 23.59. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
kontaktitunnit 22 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 40 h

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Kiitettävä 4
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet sekä tunnet näihin liittyen oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät työ- ja virkasopimuksen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot, ja osaat antaa ohjeita työsopimuksen laatimiseksi.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hannu Juntunen
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työoikeus on oikeudenala, joka koskee kaikkia, niin työtekijöitä kuin työnantajakin. Työ- ja virkamiesoikeuden tuntemusta tarvitset aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia työsopimuksia.

Sisältö

Työ- ja virkasuhteen tunnusmerkit
Työ- ja virkasuhteen syntyminen ja päättyminen
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava verkkokirja on: Koskinen, S., Kairinen. M., Nieminen, K., Nordström, K., Ullakonoja, V. & Valkonen, M. Työoikeus: juridiikka. 2004. Helsinki. Talentum Media.
Koskinen, S. & Kulla, H. Virkamiesoikeuden perusteet. 2019. Helsinki. Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla sekä lopputentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy moodlessa pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2. tnetti avautuu perjantaina 3.5. 2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 5.5.2024 klo 18.00.
Mikäli tentti tai jokin oppimistehtävistä tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti, joista ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 17.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 19.5.2024 klo 18.00. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 24.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 26.5.2024 klo 18.00. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
luennot 17 h
virtuaaliopiskelu 130 h (sisältää verkkotentin)

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Kiitettävä 4
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet sekä tunnet näihin liittyen oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät työ- ja virkasopimuksen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot, ja osaat antaa ohjeita työsopimuksen laatimiseksi.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hannu Juntunen
Ryhmät
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työoikeus on oikeudenala, joka koskee kaikkia, niin työtekijöitä kuin työnantajakin. Työ- ja virkamiesoikeuden tuntemusta tarvitset aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia työsopimuksia.

Sisältö

Työ- ja virkasuhteen tunnusmerkit
Työ- ja virkasuhteen syntyminen ja päättyminen
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava verkkokirja on: Koskinen, S., Kairinen. M., Nieminen, K., Nordström, K., Ullakonoja, V. & Valkonen, M. Työoikeus: juridiikka. 2004. Helsinki. Talentum Media.
Koskinen, S. & Kulla, H. Virkamiesoikeuden perusteet. 2019. Helsinki. Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan sekä luokkatilassa että verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla sekä lopputentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy moodlessa 1. - 3.12.2023 pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2.
Mikäli tentti tai jokin oppimistehtävistä tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti moodlessa. Ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 8.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 10.12.2023 klo 18.00. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 15.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 17.12.2023 klo 18.00. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
kontaktitunnit 22 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 40 h

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Kiitettävä 4
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet sekä tunnet näihin liittyen oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät työ- ja virkasopimuksen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot, ja osaat antaa ohjeita työsopimuksen laatimiseksi.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 37

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Hannu Juntunen
Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA22SH
  Avoin AMK, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työoikeus on oikeudenala, joka koskee kaikkia, niin työtekijöitä kuin työnantajakin. Työ- ja virkamiesoikeuden tuntemusta tarvitset aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia työsopimuksia.

Sisältö

Työ- ja virkasuhteen tunnusmerkit
Työ- ja virkasuhteen syntyminen ja päättyminen
Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava verkkokirja on: Koskinen, S., Kairinen. M., Nieminen, K., Nordström, K., Ullakonoja, V. & Valkonen, M. Työoikeus: juridiikka. 2004. Helsinki. Talentum Media.
Koskinen, S. & Kulla, H. Virkamiesoikeuden perusteet. 2019. Helsinki. Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan sekä luokkatilassa että verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla sekä lopputentin.
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy moodlessa 9. - 11.12.2022 pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2.
Mikäli tentti tai jokin oppimistehtävistä tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti moodlessa. Ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 13.1.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 15.1.2023 klo 18.00. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 20.1.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 22.1.2023 klo 18.00. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
kontaktitunnit 22 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 40 h

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet osaat soveltaa niitä tehtävien yhteydessä. Ymmärrät työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet ja kunnallisen viranhaltijan aseman sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt.

Kiitettävä 4
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät työsopimukseen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet työ- ja virkamiesoikeutta säätelevän lainsäädännön ja työ- ja virkamiesoikeutta koskevat yleiset periaatteet sekä osaat soveltaa niitä oppimis- ja työtehtävien yhteydessä. Hallitset lainsäädäntöön perustuvat työntekijän ja työnantajan oikeudet velvollisuudet sekä tunnet näihin liittyen oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät työ- ja virkasopimuksen syntymiseen liittyvät pääsäännöt ja niihin liittyvät ehdot, ja osaat antaa ohjeita työsopimuksen laatimiseksi.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus