Siirry suoraan sisältöön

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus: Asiakas- ja palveluohjauksen erkon ajoitussuunnitelma

Tunnus: EKS2020KAEO

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Kevät 2020 Syksy 2020 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020
EKS2020KAEO-1001
YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki )

30
EKSKZ205 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 5 5 2.5 2.5
EKSKZ206 Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 5 5 2.5 2.5
EKSKZ207 Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 5 5 2.5 2.5
EKSKZ208 Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä 5 5 5 5
EKSKZ209 Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 5 5 5
EKSKZ210 Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 5 5 5
Yhteensä 30 15 15 15 15 7.5 7.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.