Siirry suoraan sisältöön

Tiimiakatemia (AMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Tiimiakatemian tutkinto-ohjelmassa kehität osaamistasi tiimiyrittäjyydessä. Tiimiakatemiassa opit rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa ja kehittämään osaamistasi aidoissa asiakasprojekteissa. Saat osaamista oppia ja tehdä työtä erilaisissa tiimeissä. Tiimiakatemiassa opit uusinta teoriatietoa ja saat taitoa soveltaa teoriaa käytäntöön. Opintojen aikana saat valmiuksia jatkaa yrittäjänä valmistumisen jälkeen.

Tiimiakatemiassa hankit osaamista jatkuvan oppimisen, luovuuden, myynnin, markkinoinnin ja asiakkuusajattelun, projektin ja tiimin johtamisen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, vastuullisen tiimiyrittäjyyden sekä globaalin ajattelutavan opinnoissa. Osaamisen kasvattamista teet yhdessä tiimin kanssa oppien, käytännön projekteja tehden sekä uusinta teoriaa käytäntöön soveltaen.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Ensimmäisen syksyn aikana opiskelet liiketalouden perusopintoja. Kevätlukukauden alussa siirryt Tiimiakatemiaan, saat oman oppimistiimin ja perustat osuuskunnan yhdessä tiimisi kanssa. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen syvennyt vahvistamaan tiimiyrittäjän osaamistasi tulevaisuuskestävän liiketoiminnan ja tiimiyrittäjyyden saralla. Tiimiakatemia tarjoaa opintoja ketterästä tiimioppimisesta, vuorovaikutuksesta ja fasilitoinnista, aikaansaavasta johtamisesta ja uusiutuvasta johtajuudesta, markkinointiviestinnästä, myynnin, asiakkuuksien ja markkinoinnin suunnittelusta, tiimiyrityksen kehittämisestä sekä kestävästä liiketoiminnasta. Saat taitoja uusien liiketoimintamallien, oppivan organisaation sekä kokeilukulttuurin rakentamiseen. Avarrat ajatteluasi ja taitojasi kansainvälisyyteen liittyen.

Tiimiyrittäjän osaamista syvennät erikoistumisopinnoissa johtajuuden, markkinoinnin tai luovuuden teemoissa. Vapaasti valittavien opintojen avulla vahvistat osaamistasi myynnin, markkinoinnin, tapahtumatuotannon, kansainvälistymisen, johtajuuden, valmentajuuden tai yrittäjyyden saralla.

Tiimiakatemiassa osaamisen rakentaminen tapahtuu oppimistiimissä. Sinulla on sama tiimi koko opintojesi ajan. Tiimissä saat tukea omien oppimistavoitteidesi saavuttamiseen. Tiimi kannustaa ja auttaa rohkeiden kokeilujen aikaansaamisessa. Tiimissä opit yhdessä ajattelun ja tekemisen taitoja. Tiimi auttaa sinua kasvamaan omaan parhaaseen potentiaaliisi.

Tiimioppimisen lisäksi osaaminen rakentuu uutta teoriatietoa lukemalla ja kuuntelemalla. Kannustamme uteliaisuuteen, ihmettelyyn ja hyvien kysymysten kysymiseen. Teoriaa sovellat käytäntöön kirjallisissa reflektioissa, käytännön kokeiluissa ja asiakasprojekteissa. Tiimiyrittäjänä rakennat oman lukuohjelman, jonka avulla kehität ajatteluasi ja käsitteellistä ymmärrystäsi. Teoriaosaamisesi jaetaan ja jalostuu tiimin kanssa yhteisessä dialogissa.

Tiimiakatemiassa osaamisen rakentumisen ydintä on tekemällä oppiminen käytännön projekteissa. Aidoissa asiakasprojekteissa opit suunnittelua ja tekemisen organisointia, tiimityötä ja johtamista. Opit ratkomaan asiakkaan ongelmia luovasti ja tuottavasti. Tekemisen kautta kehität myös itsesi johtamisen taitoja ja kykyä tehdä työtä erilaisten tiimiläisten kanssa. Yhteistyö asiakkaan kanssa pyrkii arvoa tuottavan ja vuorovaikutteisen asiakassuhteen syntymiseen.

Mikäli opintojen edetessä saat oman yritysidean, on sen edistäminen mahdollista Tiimiakatemian opintojen aikana tai Yritystehtaan opintojen tuella. Opintoihin liittyvän harjoittelun teet pääosin tiimin osuuskunnan asiakasprojekteissa. Opinnäytetyön voit tehdä käytännönläheisesti asiakkaan toimeksiannosta. Pitkäaikaiset asiakassuhteet mahdollistavat oman ammatillisen verkostosi rakentumisen, yrittäjänä jatkamisen tai asiakasyritykseen työllistymisen.

Tiimiakatemiassa toimii valmentajien muodostama valmentajatiimi. Heidän tehtävänään on tukea kasvuasi vastuullisena tiimiyrittäjänä ja kaupallisen alan ammattilaisena. Samalla he vauhdittavat tiimien kasvua huipputiimeiksi ja tarvittaessa sparraavat projekteja. Heillä jokaisella on vahvaa työelämä- ja yrittäjyystausta sekä verkosto, joka auttaa työssä onnistumisessa.

Oppiminen Tiimiakatemiassa on kansainvälistä. Verkostossamme on yhteistyökorkeakouluja muun muassa Britanniasta, Espanjasta, Sveitsistä, Saksasta ja Kanadasta. Tämän lisäksi Jamkin kansainvälinen verkosto on käytössämme. Tiimiakatemialla on myös vahva kansallinen verkosto ProAkatemian (Tampereen ammattikorkeakoulu), Business-Akatemian (Turun ammattikorkeakoulu) sekä Y-akatemian (Karelia-ammattikorkeakoulu) kanssa. Tiimiakatemialaiset ovat osa kansallista ja kansainvälistä tiimiyrittäjien verkostoa, joka mahdollistaa kestävän liiketoiminnan harjoittamisen ja projektitoiminnan kansainvälisesti.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan päivä- ja lähiopetuksena Tiimiakatemian tiloissa Jyväskylässä. Etätyöskentelyä toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tiimi- ja tekemällä oppimisen lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Oppiminen Tiimiakatemiassa tapahtuu omassa tiimissä ja tiimiyrityksessä. Yritys perustetaan, sen liikeidea kirkastetaan ja sen tuotteet sekä palvelut kaupallistetaan. Yritykselle rakennetaan brändi ja sille etsitään asiakkaat. Koko opintojen ajan oppiminen tapahtuu aidoissa asiakasprojekteissa, joissa liikkuu raha. Oppiminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa. Asiakasprojektit, harjoittelu ja opinnäytetyö saavat kaikki sisältöä työelämän todellisista ongelmista ja haasteista.

Oppiminen yhdessä alumnien ja asiakkaiden kanssa on arkipäivästä. Projektit, asiakaskäynnit, yhteiset tapahtumat ja mentorointisuhteet ovat keinoja oppia yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Myös henkilökohtainen lukuohjelma auttaa ymmärtämään käsitteellisellä tasolla työelämän nykytilaa ja tulevaisuuden megatrendejä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tiimiakatemian oppimissisällöt ja -menetelmät sekä alumniverkosto tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet oman uran rakentamiseksi. Vuosittain kaksi kertaa tehtävän oppimissopimuksen avulla määrität omia oppimisen tavoitteita eli oppimisen sisältöjä. Yhdessä tiimin ja valmentajan kanssa etsitte parhaita projekteja ja uusinta teoriatietoa, joiden avulla opit haluamiasi asioita. Valmistuneista 30 % jatkaa uraansa yrittäjänä.

Tiimiakatemiasta valmistuneiden ammattiprofiileja ovat esimerkiksi yrittäjä, valmentaja, kouluttaja, konsultti, opettaja, toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, esimies, henkilöstöpäällikkö, tiiminvetäjä, tapahtumatuottaja, tapahtumakoordinaattori, kiertotalousasiantuntija, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, markkinointipäällikkö, markkinoinnin koordinaattori, viestinnän asiantuntija, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija, konseptisuunnittelija, taloushallinnon konsultti, myyntipäällikkö, asiantuntijamyyjä, myyntineuvottelija, asiakaspalvelupäällikkö, projektipäällikkö, projektityöntekijä ja tuottaja.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Liiketoimintayksikön neuvottelukunta on aktiviinen palautteen antaja tutkinnon kehittämisessä. Yhteistyö alueen työelämän edustajien sekä alumnien kanssa on jatkuvaa ja monipuolista. Tiimivalmentajat ovat vahvasti verkostoituneet liike-elämän toimijoiden kanssa. Tiimiyrittäjiltä kerätään monipuolista palautetta opintojen sisällöistä ja niiden pedagogisesta toteutusmallista. Systemaattista palautetta kerätään kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Tiimivalmentajat tapaavat viikoittain koulutuksen laadun kehittämisen merkeissä. Tiimiakatemiaa kehitetään oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti yhdessä tekemällä oppimisen ja dialogin avulla.

Vastuuhenkilö

Hirsilä Matti
Päällikkö, Global competence
+358405215637
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Anu Manner
Lehtori, Liiketoiminta
+358408672623
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tiimiakatemia
Tunnus
(HTA2019SPT)

Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BP27-3002 Ryhmät HTA22S1
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Ajoitus 08.01.2024 - 24.12.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0190-3003 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.12.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0200-3003 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.12.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0210-3003 Ryhmät HTA22S1
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3046 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BS37-3001 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3168 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3167 Ryhmät HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3031 Ryhmät ZJA23SH1 HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3032 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 03.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3028 Ryhmät HTL21S1 ZJA24KH HTL20S1 ZJA23SH2 HTL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3029 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3036 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3037 Ryhmät MPT23S1 ZJA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3038 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus HA00BS50-3001 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BP26-3002 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3151 Ryhmät HTA21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BS36-3001 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 28.08.2023 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus HA00BS49-3001 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus HA00BS51-3001 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD04-3027 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3220 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD05-3028 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BP25-3002 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3025 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 25.09.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3026 Ryhmät ZJK24KH ZJK23SH HTL22S1 ZJA23SHNO1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3030 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3033 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3036 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD10-3026 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BP29-3002 Ryhmät HTA22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HA00BP28-3002 Ryhmät HTA22S1
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3153 Ryhmät HTA23S1 ZJAHTA23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 01.01.2025 - 21.12.2026 Toteutuksen tunnus HTKA0190-3004 Ryhmät HTA23S1
Ajoitus 01.01.2025 - 21.12.2026 Toteutuksen tunnus HTKA0200-3004 Ryhmät HTA23S1
Timing 03.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZPP0920-3061
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3060
Ajoitus 09.09.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3059
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3016 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Timing 13.01.2025 - 19.05.2025 Code ZZ00CB60-3017 Groups ZJAHBI24S1 HBI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3020 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 28.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3021 Ryhmät STT24S1 ZJASOS24SM ZJASTT24S1 SOS24SM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3022 Ryhmät ZJA24STINO ZJA24STIDI ZJA25KTINO
Ajoitus 17.08.2024 - 30.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3023 Ryhmät ZJM24STVGR ZJM24STVGSA ZJM24STVGK ZJM24STVGLA ZJM24STIVGA ZJM24STIVGIL ZJM24STVGSL ZJM24STVGLL
Ajoitus 19.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3024 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM ZJASFT24S1 SFT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3025 Ryhmät ZJAHTA24S1 HTA24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3027 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK91-3001
Ajoitus 04.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3003
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3016 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3018 Ryhmät TSA24S1 TSA24SR1 ZJATSA24S1 TSA24SR2
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3026 Ryhmät TSA25KM ZJATSA25KM
Ajoitus 12.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3027 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3034 Ryhmät ZJASFT24S1 SFT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3035 Ryhmät ZJM24SSVGSA ZJM24SSVGKL ZJM24SSVGKA ZJM24SSVGSL
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3036 Ryhmät ZJASOS24SM SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3037 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3038 Ryhmät ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3039 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJA24SS
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3041 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3042 Ryhmät STT24S1 ZJASTT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 23.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3043 Ryhmät ZJA24SHPM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3047 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3171 Ryhmät TER22S1 ZJATER22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3172 Ryhmät TER22SM ZJATER22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3209 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3258 Ryhmät SFT23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB58-3041 Ryhmät ZJAHTA24S1 HTA24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3001
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3008
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3009
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3010
Timing 30.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3011
Timing 05.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3012
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3013
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3014
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3015
Timing 12.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3016
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3017
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3018
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3019
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3020
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3021
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3022
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3023
Timing 21.10.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3052
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3053
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3054
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3055 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3006
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3008
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3009
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3010
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3011
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3012
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3013
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3014
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3015
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3016
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3017
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3018
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3019
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3020
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3021
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3022
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3023
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3052
Ajoitus 07.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3053 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD02-3050 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 07.05.2025 - 11.06.2025 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3017
Ajoitus 07.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3013 Ryhmät ZJA24SSA
Timing 16.09.2024 - 16.12.2024 Code ZZ00CK90-3006
Timing 17.09.2024 - 17.12.2024 Code ZZ00CK90-3007
Timing 17.09.2024 - 17.12.2024 Code ZZ00CK90-3008
Ajoitus 06.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3003
Ajoitus 25.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3005
Timing 26.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CK90-3011
Ajoitus 25.09.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3004
Ajoitus 16.09.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3009
Ajoitus 19.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3012