Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, liiketalous

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
Hankintojen johtaminen 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Muutoksen johtaminen 5
Responsible Management 5
Strategic Human Resource Management 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Soveltava tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
Research Methods in Business Administration 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Purchasing 5