Ylempi AMK

Logistiikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 30
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
Talouden ohjaus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 40
TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan johtaminen 5
Minne menet, logistiikka ? 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
Hankintojen johtaminen 5
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17