Ylempi AMK

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35 op)
Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Palveluverkoston kehittäminen 5
Responsible Management 5
Riskinarviointi ja turvallisuus 5
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
Strategic Human Resource Management 5
Brand Management 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Johtaminen digiajassa 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5
Destination Development 5
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe 5
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5