Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, marata

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan 4 kappaletta)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
Hankintojen johtaminen 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan 3 kappaletta)
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5
Responsible Management 5
Vastuullisuus palvelujen johtamisessa 5
Strategic Human Resource Management 5
Johtaminen digiajassa 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5