Ylempi AMK

Terveyden edistäminen

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35 op)
Asiantuntijana kehittyminen 5
Näyttöön perustuva toiminta 5
Terveyden edistämisen strategiat, suunnittelu- ja arviointimallit 5
Terveyden edistämisen menetelmät 5
Integrated Impact Assessment and Desicion making 5
Professional Ethics 5
Terveyden edistämisen erityiskysymykset 5
Sexual Health Promotion Expertise 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Soveltava tutkimus 5
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Vapaasti valittavat opinnot 5
Vapaasti valittavat opinnot 5