Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS KEHITTYVÄSSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35 op)
Asiantuntijana kehittyminen 5
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Tieto- ja laatujohtaminen 5
Talouden johtaminen esimiestyössä 5
Professional Ethics 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Soveltava tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Vapaasti valittavat opinnot 5
Vapaasti valittavat opinnot 5