Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS KEHITTYVÄSSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri 5
Talouden johtaminen esimiestyössä 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Soveltava tutkimus 5
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
Professional Ethics 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Grand Study Tour Carinthia 0
Vapaasti valittavat opinnot 5