Ylempi AMK

Digitaalinen toimitusketju

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS
(Kaikki pakollisia)
Ihminen ja johtajuus 5
Talousjohtaminen ja päätöksenteko 5
DIGITAALISEN TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Digitalisaatio liiketoiminnassa 5
Hankintojen johtaminen 5
SCM - Digitalisaatio veturina 5
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kehity kehittäjänä 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön aloitus 10
Opinnäytetyön päätös 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)