Ylempi AMK

Elinkaaripalveluiden johtaminen

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS
(Kaikki pakollisia)
Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen 5
Johdon laskentatoimi päätöksenteossa 5
ELINKAAREN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Käyttöomaisuuden hallinta 5
Elinkaaripalvelut 5
Vaatimusten hallinta 5
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kehittämismenetelmät 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön aloitus 10
Opinnäytetyön päätös 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)