Ylempi AMK

Teknologiaosaamisen johtaminen

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Johtaminen, johtajuus ja oman osaamisen kehittäminen 5
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Johdon laskentatoimi päätöksenteossa 5
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Tuotannon johtaminen 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
KEHITTÄMISMENETELMÄT JA -OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kehittämismenetelmät ja toiminnan arviointi 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö/osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö/osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-0 op)