Ylempi AMK

Teknologiaosaamisen johtaminen

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
Tuotannon johtaminen 5
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)