Ylempi AMK

Energialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan 20-20 op)
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)