Tiimiakatemia

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 5
Johtaminen 5
Kansantaloustiede 5
Palveluiden johtamisen perusteet 5
Taloushallinto 5
Juridiikka 5
Talousmatematiikka 3
Tilastotieteen perusteet 3
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Tiimiyrityksen johtaminen 7
Palvelumuotoilu 7
Myynti ja asiakkuudet 7
Tiimiyrityksen markkinointi 7
Tulevaisuuden johtajat-Johtamisen ohjelma 10
Kokeilemalla kehittäminen 10
Sisällöntuotanto ja mediat 7
Creators -Luovuuden ja palvelumuotoilun ohjelma 10
TIIMIYRITTÄJÄN KÄYTÄNNÖN PROJEKTIOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kokeilemalla kehittämisen projekti I 5
Kokeilemalla kehittämisen projekti II 5
Myynti käytännössä I 5
Myynti käytännössä II 5
Taloushallinnon projekti I 5
Taloushallinnon projekti II 5
Johtajuus käytännössä I 5
Johtajuus käytännössä II 5
Markkinointiprojekti I 5
Markkinointiprojekti II 5
Tapahtumaprojekti I 5
Tapahtumaprojekti II 5
Valmennusprojekti I 5
Valmennusprojekti II 5
TIIMIYRITTÄJÄN KANSAINVÄLINEN PROJEKTIOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
International Project I 5
International Project II 10
International Study Tour I 5
International Study Tour II 5
Kansainvälisen projektin johtaminen I 7
TIIMIYRITTÄJÄN TIIMIYRITYKSEN JOHTAMISOHJELMAT
(Kaikki pakollisia)
Tiimiyrityksen toimitusjohtaja 15
Team Entrepreneurs Leadership Program I 10
Team Entrepreneurs Leadership Program II 10
Team Entrepreneurs Leadership Program III 10
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 - Oppiminen 6
Harjoittelu 2 - Asiakkuudet ja markkinointi 6
Harjoittelu 3 - Johtaminen 6
Harjoittelu 4 - Innovointi 6
Harjoittelu 5 - Arvontuotanto ja strategiat 6
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8