Musiikkipedagogi

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
MUSIIKILLINEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Musiikin hahmottaminen 1 9
Musiikin hahmottaminen 2 7
Musiikin kirjoittaminen 1 5
Musiikin kirjoittaminen 2 9
Sävellys 5
Teorian perusteet 5
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) 5
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) 5
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) 5
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) 5
Pop/jazz-säveltapailun ja teorian perusteet 5
Instrumenttiopinnot 1 15
Instrumenttiopinnot 2 20
Instrumenttiopinnot 3 15
Instrumenttiopinnot 4 20
Vapaa säestys 5
Pääinstrumentti 1 15
Pääinstrumentti 2 15
Pääinstrumentti 3 15
Pääinstrumentti 4 15
Sivuinstrumentti 1 5
Sivuinstrumentti 2 5
Musiikkikasvatuksen säestyssoittimet 5
PEDAGOGINEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Musiikkikasvatuksen perusteet 5
Opettaminen ammattina 5
Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5
Ohjaus ja arviointi 5
Tutkiva opettajuus 5
Instrumenttididaktiikka 1 5
Instrumenttididaktiikka 2 5
Yhtyedidaktiikka (pop/jazz) 5
Musiikin perusteiden didaktiikka 5
Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä 5
Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 1 5
Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 2 5
Musiikkikasvatuksen soveltava didaktiikka 5
Orkesterinjohto 1 5
Orkesterinjohto 2 5
Kuoronjohto 1 5
Kuoronjohto 2 5
Pedagoginen harjoittelu 15
MUSIIKKIALAN TYÖELÄMÄOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Musiikkialan yrittäjyys 5
Projektit ja innovaatiot 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 15
Tutkimus ja kehittäminen 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 11 op)