Bachelor's Degree Programme in International Logistics (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK), logistiikka

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta