Logistiikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Yrittäjyys 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LUONNONTIETEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35-40 op)
Matematiikka 1 5
Fysiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Fysiikka 2 5
Fysiikka 3 5
Tilastomatematiikka 5
Kemia 5
Matematiikan valmentavat opinnot 1 3
Matematiikan valmentavat opinnot 2 2
TEKNOLOGISET PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 4
Tekninen piirustus ja CAD 5
Mekaniikka 4
Tuotantoteknologiat ja automaatio 4
Logistics Information Technology 4
Optimointi ja simulointi 5
Materiaalitekniikka 4
TALOUS JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan perusteet 3
Yritystalous 5
Huolinta 3
Purchasing 3
Sustainability and responsibility 3
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
Organisaation johtaminen 4
KULJETUKSET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-30 op)
Kuljetusmuodot 1 5
Forms of Transport 2 5
Erityisalojen kuljetukset 5
Tiekuljetusteknologiat 5
Kuljetusten ohjausjärjestelmät 5
Kuljetusjärjestelmien suunnittelu 5
SISÄLOGISTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-30 op)
Materiaalin ohjaus 5
Intralogistics 5
Sisälogistiikan johtaminen 5
Materiaalinkäsittelyn automaatio 5
Tuotantologistiikka 5
Sisälogistiikan suunnittelu 5
HANKINNAT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Liiketoimintaverkostot 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Osuuskunta goes on the road 3
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)