Matkailu- ja palveluliiketoiminta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Restonomin toimintaympäristö 5
Palvelun perusteet 5
Electronic Customer Services 5
Harjoittelu 15
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Marketing 5
Johtaminen 5
Taloushallinto 5
Palvelujärjestelmät 5
Operatiivinen johtaminen 10
Selling and Sales Support 5
INNOVATIIVISTEN MATKAILUPALVELUJEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kestävä matkailuelinkeino 10
Matkailun palveluketjut 6
Customer oriented experiences 10
Future trends in tourism 5
Branding in Tourism 5
Destination Management 5
Suuntaava harjoittelu 15
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Food Culture 5
Food and Environment 5
Ruuan laatutekijät 6
Kestävä ruokatuotanto 5
Food and Consumer 5
Restaurant's beverage products 5
Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen 10
Suuntaava harjoittelu 15
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Palvelumuotoiluprosessi 10
Responsible Business Concepts 10
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Food Tourism 5
Wellbeing Tourism 5
Activity Tourism 5
Cultural Tourism 5
Event Management 5
Congress and Meeting Management 5
Future Technology in Tourism 5
Asian Incoming Tourism 5
Hotel management 5
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 5
Sustainable Nutrition 5
Ruokapalvelujen perusteet 10
Syventävä viinikurssi 5
Sustainable Hospitality 5
Toimitilajohtaminen tapahtumassa 5
Consumer Behaviour 5
Projektiopinnot 5
Toimitilajohtaminen majoitusyrityksessä 5
Inspiraatioita tiloista 5
Tilapalvelutuotanto 6
Tilat liiketoimintana 5