Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Rakennustekniikan perusteet 1 3
Rakennustekniikan perusteet 2 3
Rakennussuunnittelu 4
CAD ja ammattienglanti 7
Mallinnus 3
PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Algebra ja geometria 5
Analyysin perusteet 5
Soveltava matematiikka 5
Fysiikka 1 5
Fysiikka 2 5
Rakennuskemia 4
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Geotekniikka 3
Maa- ja pohjarakenteet 9
Puurakenteet 1 5
Teräsrakenteet 1 5
Teräsbetoni ja muurattujen rakenteiden perusteet 7
Betoniaineoppi 3
Betonielementtirakenteet 3
Korjausrakentaminen 3
Rakenteiden mekaniikka 1 5
Rakenteiden mekaniikka 2 4
Rakenteiden mekaniikka 3 3
Betonitekniikka 5
Rakennusyrityksen talous ja johtaminen 8
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Pohjarakenteet 2 3
Teräsrakenteet 2 3
Puurakenteet 2 3
Rakenteiden mekaniikka 4 3
Paikalla valurakenteet 3
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Tuotannonohjaus 4
Työmaatekniikka ja rakennuskoneet 5
Korjausrakentamisen työmaatekniikka 3
LVI-ja sähkötekniikka 3
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Rakenteiden suunnittelu 4
Runkorakenteet 3
Mittaustekniikka 3
Rakennusfysiikka 4
Rakenteellinen paloturvallisuus 3
Rakennusosat 3
Elinkaari 4
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Vapaasti valittavat opinnot 15
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 15
Harjoittelu 2 15
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5