Ammatillinen erityisopettajankoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Kehittyvä ammatillinen identiteetti
(Kaikki pakollisia)
Opiskelun henkilökohtaistaminen 7
Valinnaiset opinnot 5
Oppimisen moninaisuus
(Kaikki pakollisia)
Yksilöllinen tuki ja inklusiivinen pedagogiikka 22
Harjoittelu 6
Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen
(Kaikki pakollisia)
Erityispedagoginen tietoperusta 5
Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 5
Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö 5
Toimintaympäristön kehittäminen 5