Kuntoutuksen ohjaaja

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Toimintakyky ja osallisuus 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
KUNTOUTUJA ASIAKKAANA
(Kaikki pakollisia)
Kuntoutuksen lähtökohdat 5
Kuntoutustarpeen arviointi 5
Kuntoutusprosessi 3
Harjoittelu I 10
Harjoittelu II 10
Harjoittelu III 15
KUNTOUTUKSEN OHJAUS JA SUUNNITTELU
(Kaikki pakollisia)
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II 3
Multiprofessional Co-operation 3
Kuntoutuksen suunnittelu ja vaikuttavuus 3
Harjoittelu IV 16
Mielenterveys- ja päihdetyö 5
KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö 5
Sosiaaliturva 3
Rehabilitation Counselling in International Context 3
Wellness Technology and Environmental Planning 3
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 3
Community Based Rehabilitation 3
Leadership Skills and Quality Assurance 5
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS KUNTOUTUKSEN OHJAUKSESSA
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Osuuskunta goes on the road 3
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)