Energia- ja ympäristötekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Fysiikka 1 5
Fysiikka 2 5
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 1
(Kaikki pakollisia)
Energia ja ympäristö 3
Tekniikan kemia 5
Prosessien perusteet ja materiaalit 4
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 2
(Kaikki pakollisia)
Teknillinen piirustus ja CAD 5
Termodynamiikan perusteet 5
ENERGIATEKNIIKKA 1
(Kaikki pakollisia)
Voimalaitostekniikka 5
Lujuusoppi 5
Lämpö- ja virtaustekniikka 5
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 1 5
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5
ENERGIATEKNIIKKA 2
(Kaikki pakollisia)
Kiinteistöjen energiaratkaisut 6
Prosessisuunnittelu 5
Höyrykattilatekniikka 5
Putkistosuunnittelu 5
Sähkövoimatekniikka 5
ENERGIATEKNIIKKA 3
(Kaikki pakollisia)
Energiateollisuuden kunnossapito 4
Teollisuusprosessien energiatehokkuus 5
Säätö- ja automaatiojärjestelmät 5
Bioenergy and Combustion 5
Painelaitetekniikka 4
ENERGIANTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
Voimalaitosprosessit 5
Voimalaitosautomaatio 5
Projektityö 5
KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS
(Kaikki pakollisia)
Talotekniikka 5
Rakennusautomaatio 5
Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta 5
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Resurssitehokkuus 5
Ympäristöpäästöjen hallinta 5
Kehittämistekniikat 5
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Kaikki pakollisia)
Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit 5
Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit 5
Paperi- ja Kartonkikoneet 5
KUNNOSSAPITO
(Kaikki pakollisia)
Ennakoiva kunnossapito 5
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5
Käyttövarmuuden hallinta 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)