Liiketalous

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 5
Taloushallinto 5
Johtaminen 5
Talousmatematiikka 3
Juridiikka 5
Palvelujärjestelmät 5
Tilastotieteen perusteet 3
Kansantaloustiede 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Itsensä johtaminen 5
Esimiestyö 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Vastuullinen johtaminen 5
TALOUSHALLINTO
(Kaikki pakollisia)
Kirjanpito 1 5
Budjetointi 3
Kansalaisen verotaito 3
MARKKINOINTI
(Kaikki pakollisia)
Asiakaskokemusjohtaminen 4
Asiakasymmärrys 5
Myyntityön osaaminen 5
Digital Marketing Strategy and Tactics 5
Markkinoinnin suunnittelu 3
Brändistrategiat 5
Web-analytiikka 5
Myynnin johtaminen 5
Markkinointiviestintä 5
Sosiaalinen media liiketoiminnassa 5
International Sales Negotiations 5
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Kaikki pakollisia)
Perhe- ja perintöoikeus 5
Sopimusoikeus 5
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Kaikki pakollisia)
Verkkokauppa 5
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Projektiopinnot 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Ruotsin tukiopinnot 5
Englannin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Varmuutta esiintymiseen 3
Yleismatematiikka 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8