Liiketalous

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Juridiikka 5
Markkinointi 5
Taloushallinto 5
Johtaminen 5
Talousmatematiikka 3
Palveluiden johtamisen perusteet 5
Tilastotieteen perusteet 3
Kansantaloustiede 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-40 op)
Itsensä johtaminen 5
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5
Digitalisaatio ja muuttuva työelämä 5
Liiketoimintastrategiat 5
Osaamisen johtaminen 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5
Muutosjohtaminen 5
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-41 op)
Kirjanpito 1 5
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Kansalaisen verotaito 3
Budjetointi 3
Arvonlisäverotus 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Kirjanpito 2 5
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
Projektien taloudellinen johtaminen 5
MARKKINOINTI
(Valitaan 0-22 op)
Asiakaskokemusjohtaminen 4
Myyntityön osaaminen 5
Markkinoinnin suunnittelu 3
Digimarkkinoinnin strategiat 5
Web-analytiikka 5
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-15 op)
Työoikeus 5
Perhe- ja perintöoikeus 5
Sopimusoikeus 5
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Projektiopinnot 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Ruotsin tukiopinnot 5
Englannin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Varmuutta esiintymiseen 3
Yleismatematiikka 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8