Maaseutuelinkeinot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
KOTIELÄINTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
Kotieläintilan käytäntö 10
Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi 8
Kotieläintuotannon suunnittelu 8
KASVITUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
Peltoviljelyn perusteet 6
Kasvituotannon ekonomia 3
Kasvituotannon suunnittelu 6
METSÄTALOUS
(Kaikki pakollisia)
Metsän uudistaminen 5
Metsikön kasvatus 5
Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous 6
EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Ekologia 8
Luonnontieteet 4
Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla 3
BASICS of BIOECONOMY
(Kaikki pakollisia)
Innovations in Bioeconomy 6
Bioenergy Use in the Rural Areas 5
Natural resources 5
MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Maatilan työsuojelu 3
Toimintaympäristön tuntemus 5
Henkilöstö voimavarana 5
Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7
Liiketoimintaosaaminen 3
MAASEUTUYRITTÄJÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
Yrityksen johtaminen 10
Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit 8
Kotieläintuotannon teknologia 5
Maatalouden uusi teknologia 7
Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
Biotalouden kehitystrendit 6
Biotalous, ihminen ja ympäristö 5
Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen 10
Biotalousalan ohjauskeinot 4
Biotalouden yrittäjyys 5
KOTIELÄINTALOUS
(Valitaan 0-15 op)
Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet 5
Tuotantoeläinten ruokinta 5
Tuotantoeläinten jalostus 5
BIOENERGIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Biopolttoaineiden tuotanto 5
Biopolttoainejalosteet 5
Energiayrittäjyys 5
YMPÄRISTÖNHOITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Maaseudun ympäristömittarit 4
Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito 8
Ympäristönkäytön ohjauskeinot 3
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Maatilaharjoittelu 15
Erikoistumisharjoittelu 15
TUTKIMUS- ja KEHITYSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Englannin tukiopinnot 5
Ruotsin tukiopinnot 5
Tietokone työvälineenä 5
Maaseutuelinkeinojen teemaopinnot 5
Professional English for the Field of Natural Resources 5