Sosionomi

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Toimintakyky ja osallisuus 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
ASIAKASTYÖ SOSIAALIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Kaikki pakollisia)
Sosiaalialan monitieteiset lähtökohdat 3
Sosiaaliohjaus ja kasvatus asiakastyössä 3
Lastensuojelun ja perhetyön perusteet 5
Mielenterveys- ja päihdetyö 5
Seniori- ja vanhustyö 5
Social Policy and Social Problems 5
Asiakastyön orientoiva harjoittelu 6
Asiakastyön harjoittelu 1 12
SOSIAALIALAN TYÖMUODOT JA MENETELMÄT
(Kaikki pakollisia)
Luova toiminta asiakastyössä 3
Lastensuojelun ja perhetyön menetelmät 5
Music and Physical Activities 5
Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät 5
Perusturva ja sosiaaliohjaus 5
Asiakastyön harjoittelu 2 11
OSALLISUUDEN TUKEMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
Osallistava asiakastyö 7
Multicultural Work 3
Psykososiaalinen kriisityö 5
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
Leadership Skills and Quality Assurance 5
Lähijohtaminen sosiaalipalveluissa 5
Lähijohtamisen harjoittelu 6
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Osuuskunta goes on the road 3
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)