Toimintaterapeutti

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Toimintakyky ja osallisuus 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
ASIAKKUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia 3
Toimintakeskeinen arviointi 5
Ryhmät toimintaterapiassa 5
Harjoittelu I 10
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
Toiminnan mahdollistaminen I 10
Enabling Occupation II 10
Näyttöön perustuva toimintaterapia 3
Harjoittelu III 15
Harjoittelu II 15
TOIMINTATERAPIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3
Community-Based Interventions 5
Yhteiskunta, yrittäjyys ja verkostot toimintaterapiassa 3
Harjoittelu IV 10
Leadership Skills and Quality Assurance 5
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Osuuskunta goes on the road 3
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)