Logistiikka

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
JAMK Innovaatioviikko 2
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Fysiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Fysiikka 2 5
Fysiikka 3 5
Tilastomatematiikka 5
Kemia 5
TEKNOLOGISET PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 4
Tekninen piirustus ja CAD 5
Mekaniikka 4
Tuotantoteknologiat ja automaatio 4
Logistics Information Technology 4
Optimointi ja simulointi 5
Materiaalitekniikka 4
TALOUS JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Logistiikan perusteet 3
Yritystalous 5
Huolinta 3
Purchasing 3
Sustainability and responsibility 3
Toiminnanohjausjärjestelmät 5
Organisaation johtaminen 4
LOGISTISET TOIMINNOT
(Kaikki pakollisia)
Kuljetusmuodot 1 5
Forms of Transport 2 5
Erityisalojen kuljetukset 5
Tiekuljetusteknologiat 5
Kuljetusten ohjausjärjestelmät 5
Kuljetusjärjestelmien suunnittelu 5
SISÄLOGISTIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Materiaalin ohjaus 5
Intralogistics 5
Sisälogistiikan johtaminen 5
Materiaalinkäsittelyn automaatio 5
Tuotantologistiikka 5
Sisälogistiikan suunnittelu 5
TYÖELÄMÄPROJEKTI
(Kaikki pakollisia)
Työelämäprojekti 15
HANKINNAT
(Kaikki pakollisia)
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Liiketoimintaverkostot 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5