Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK), automaatiotekniikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta