Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liikeLaajuus (3 op)

Tunnus: TZLF1300

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pertti Ahonen, TLS, TLP, TRY, TRM
 • Ville Kotimäki, TER, TKN
 • Tuomas Huopana, TTV, TIC, TSA, TAR

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 11.10.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Construction Management
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Tuomas Huopana
Groups
 • TAR24S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • ZJATAR24SS
  Avoin amk, Automation and Robotics, Päivä

Objective

Purpose:
You will learn the basic concepts of kinematics and dynamics. You will also learn logical thinking and problem solving strategies.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and understanding 

Learning outcomes:
After completing this course you are able to identify the basic principles of kinematics and dynamics.

Content

SI-units, scalars, vectors, uniformly accelerated one dimensional motion, projectile motion, Newton's laws, mechanical forces, uniform circular motion, rotational motion, torque and moment of inertia.

Location and time

The course is implemented on August 26, 2024 - October 11, 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecture handout and exercises are available via Moodle.

Teaching methods

The course covers lessons in the classroom and home exercises. Lessons are held only in the classroom.

Employer connections

The content of the course aims to be working life connected.

Exam schedules

The course exam dates and deadlines for home exercises are announced in the first lecture. You are allowed to do resit exam two times during the semester.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The approval procedures are described in the degree regulations and the study guide. The teacher of the course provides additional information about possible alternative course completion procedures.

Student workload

Contact teaching 28 h and independent study 53 h.

Further information

The course is evaluated on the basis of the exam or exams and points collected from calculation exercises.

In the evaluation, the emphasis is on participating in contact teaching and completing calculation exercises, but it is also possible to complete the course by exam. In contact teaching, the attendance requirement is 80%. The exam will be held in the classroom only. There is no remote exam option with this implementation.

Participation in the course must be confirmed by attending the first lesson or by informing the course teacher of your participation by September 1, 2024.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1
You are able to recognize phenomena and the models attached to the field of the course.
You can solve simple course related problems. You can read different kinds of tables and graphs to get the right information. Your calculations may have some mistakes.

Satisfactory 2
You are able to understand phenomena and the models attached to the field of the course.
You can solve basic problems with the help of examples. You can read different kinds of tables and graphs to get the right information. Your calculations may have some mistakes.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
You are able to understand phenomena and the models attached to the field of the course.
You can solve basic problems. You can read different kinds of tables and graphs and you are also able to produce them yourself. Your calculations may have some mistakes.

Very good 4
You are able to understand phenomena and the models attached to the field of the course.
You can solve challenging problems. You can read different kinds of tables and graphs and you are able to produce them yourself. You are also able to evaluate the assumptions and applicabilities of the models you are using. Your calculations are mainly right.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
You are able to understand phenomena and the models attached to the field of the course.
You can solve challenging problems. You can read different kinds of tables and graphs and you are able to make make them yourself. You are also able to evaluate the assumptions and applicabilities of the models you are using. You can apply your knowledge to new situations. Your calculations are right but may have some careless errors.

Qualifications

Basic knowledge of elementary functions and ability to solve simple equations is required.