Siirry suoraan sisältöön

Rakenteellinen paloturvallisuusLaajuus (2 op)

Tunnus: TRRF0001

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pekka Lähdesmäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tämän opintojakson tietoja ja taitoja tarvitset, jotta pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuskohteita ottaen huomioon paloturvallisuusasiat ja käyttöturvallisuuden.
Opintojakson osaamiset:
- Teknologinen osaaminen
Opintojakson tavoite:
Tunnet tärkeimmät rakenteellista palo- ja käyttöturvallisuutta koskevat lainsäädännön, määräykset ja ohjeet ja osaat soveltaa niitä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Tiedät tärkeimmät työmaiden paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Nämä ovat samalla opintojakson perustehtäviä.

Sisältö

Palon eteneminen, Palo- ja käyttöturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet käyttäen rakentamismääräyskokoelman taulukkomitoitusta.

Esitietovaatimukset

Talonrakennustekniikan perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Opiskelija tunnistaa kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, ymmärtää niiden merkityksen ja hän osaa suorittaa opintojakson tavoitteiden mukaiset perustehtävät.

Tyydyttävä (2): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata opintojaksolla käsiteltyjä aiheita systemaattisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä perusteltuja valintoja vaihtoehtojen välillä.

Kiitettävä (4): Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja arvioida tekemiään ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen syvällistä tuntemusta ja kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajemmin.

Lisätiedot

Pätevyydet:
Opintojakso on osa rakennusinsinöörin rakennesuunnittelupätevyyksiin kuuluvia opintoja (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015).

Opintojen sisällöt noudattavat ammattikorkeakoulujen ja rakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä vuonna 2017 laatimaa rakennesuunnittelun ohjeellista opetussuunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 63

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
Opettaja
 • Pekka Lähdesmäki
Ryhmät
 • TRY24VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TRY23S1
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tämän opintojakson tietoja ja taitoja tarvitset, jotta pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuskohteita ottaen huomioon paloturvallisuusasiat ja käyttöturvallisuuden.
Opintojakson osaamiset:
- Teknologinen osaaminen
Opintojakson tavoite:
Tunnet tärkeimmät rakenteellista palo- ja käyttöturvallisuutta koskevat lainsäädännön, määräykset ja ohjeet ja osaat soveltaa niitä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Tiedät tärkeimmät työmaiden paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Nämä ovat samalla opintojakson perustehtäviä.

Sisältö

Palon eteneminen, Palo- ja käyttöturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet käyttäen rakentamismääräyskokoelman taulukkomitoitusta.

Aika ja paikka

Kontaktitunnit lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mannkäyttö- ja rakennuslaki, ym.fi-rakennusmääräykset ja muu tunneilla esitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään seuraavia opetusmenetelmiä:
- Luennot
- Harjoitustyöt / Oppimistehtävät,
- Seminaarit
Mikäli kurssille osallistuu kolme tai useampi vaihto-opiskelija, pidetään oppitunnit englanniksi, muuten opetuskieli on suomi. Kummassakin tapauksessa kirjallista materiaalia voi olla englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailut koululla mahdollisuuksien mukaan,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat sovitaan Opintojakson ensimmäisellä kontaktitunnilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen tai Hyväksilukeminen Jamkin Peppi ohjeistuksessa esitetyllä tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.
-------------------
Tällä opintojaksolla ajankäyttö ja kuormitus jakautuu seuraavasti:
Kokonaiskuorma: 53 h
Kontaktiluennot: 20 h
Interaktiiviset videoluennot: 0 h (mahdolliset yritysluennot)
Oppimista tukevat kotitehtävät: 10 h
Opintojaksolla tehtävät harjoitus-/projektityöt: 22 h
Oman osaamisen arviointi/vertaisarviointi: 1 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
- Tentti
- Harjoitustyö / Oppimistehtävät,
- Itsearviointi

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Ks. myös Arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tunnistaa kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, ymmärtää niiden merkityksen ja hän osaa suorittaa opintojakson tavoitteiden mukaiset perustehtävät.

Tyydyttävä (2): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata opintojaksolla käsiteltyjä aiheita systemaattisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä perusteltuja valintoja vaihtoehtojen välillä.

Kiitettävä (4): Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja arvioida tekemiään ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen syvällistä tuntemusta ja kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajemmin.

Esitietovaatimukset

Talonrakennustekniikan perusteet

Lisätiedot

Pätevyydet:
Opintojakso on osa rakennusinsinöörin rakennesuunnittelupätevyyksiin kuuluvia opintoja (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015).

Opintojen sisällöt noudattavat ammattikorkeakoulujen ja rakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä vuonna 2017 laatimaa rakennesuunnittelun ohjeellista opetussuunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
Opettaja
 • Pekka Lähdesmäki
Vastuuopettaja

Pekka Lähdesmäki

Ryhmät
 • TRY22S1
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • TRY23VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tämän opintojakson tietoja ja taitoja tarvitset, jotta pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuskohteita ottaen huomioon paloturvallisuusasiat ja käyttöturvallisuuden.
Opintojakson osaamiset:
- Teknologinen osaaminen
Opintojakson tavoite:
Tunnet tärkeimmät rakenteellista palo- ja käyttöturvallisuutta koskevat lainsäädännön, määräykset ja ohjeet ja osaat soveltaa niitä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Tiedät tärkeimmät työmaiden paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Nämä ovat samalla opintojakson perustehtäviä.

Sisältö

Palon eteneminen, Palo- ja käyttöturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet käyttäen rakentamismääräyskokoelman taulukkomitoitusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-YM.Fi RakMK paloturvallisuus ja muu tunniella esitettävä materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot / Verkkoluennot,
- Harjoitustyöt / Oppimistehtävät,
- Seminaarit / Workshopit,
- Webinaarit,
- jne.
Mikäli kurssille osallistuu kolme tai useampi vaihto-opiskelija, pidetään oppitunnit englanniksi, muuten opetuskieli on suomi. Kummassakin tapauksessa kirjallinen materiaali voi olla englanniksi. Syksyllä 2022 opintojakso toteutetaan ainoastaan suomeksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työmaavierailut ja asiantuntijavierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen moduulikuvauksessa esitetyllä tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 28 h
- Itsenäinen työskentely 26 h
( sisältäen mm: harjoitustyöt, kotitehtävät, tenttiin valmistautuminen)
- Yhteensä 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
- Tentti
- Harjoitustyö / Oppimistehtävät,
- Jatkuva näyttö
- Itsearviointi

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja kriteeriperusteista. Opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli arvioinnissa.

Ks. myös Arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tunnistaa kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, ymmärtää niiden merkityksen ja hän osaa suorittaa opintojakson tavoitteiden mukaiset perustehtävät.

Tyydyttävä (2): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata opintojaksolla käsiteltyjä aiheita systemaattisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä perusteltuja valintoja vaihtoehtojen välillä.

Kiitettävä (4): Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja arvioida tekemiään ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen syvällistä tuntemusta ja kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajemmin.

Esitietovaatimukset

Talonrakennustekniikan perusteet

Lisätiedot

Pätevyydet:
Opintojakso on osa rakennusinsinöörin rakennesuunnittelupätevyyksiin kuuluvia opintoja (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015).

Opintojen sisällöt noudattavat ammattikorkeakoulujen ja rakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä vuonna 2017 laatimaa rakennesuunnittelun ohjeellista opetussuunnitelmaa.