Siirry suoraan sisältöön

MobiilisovelluskehitysLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC8450

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pasi Manninen

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson tiedät ja ymmärrät eri mobiiliteknologioiden mahdollisuudet toteuttaa mobiililaitteissa toimivia sovelluksia web-tekniikoilla. Pystyt aloittamaan työskentelyn web-teknologiolla rakennettavien mobiilisovellusten kehittäjänä.

EUR-ACE-osaamiset:
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys

Osaamistavoitteet:
Tunnistat eri web-pohjaisten mobiilisovellusten tyypit, niiden erityispiirteet ja käyttökohteet. Osaat suunnitella ja kehittää mobiilisovelluksia moderneilla web-teknologioilla.

Sisältö

Ideasta mobiilisovellukseksi ajattelu
Eri mobiiliteknologioiden esittely
Ohjelmointiympäristön pystyttäminen
Mobiilisovelluksien toteuttaminen moderneilla web-tekniikoilla:
- hybridisovellukset
- natiivit web-sovellukset
- progressiiviset web-sovellukset
Sovellusten julkaiseminen

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttötaidot, JavaScript-ohjelmointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:
Tiedät ja ymmärrät eri mobiiliteknologioiden ohjelmointimahdollisuudet, mutta oman ohjelmointitaidon soveltaminen käytäntöön on suppeaa ja vaikeaa. Olet tehnyt vain osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on kokonaisuutena suppea. Osaat suunnitella ja toteuttaa suppean mobiilisovelluksen moderneilla web-tekniikoilla. Olet osallistunut tutkimustehtävän dokumentaation laatimiseen ja seminaariesitelmään.

Tyydyttävä 2:
Tiedät ja ymmärrät eri mobiiliteknologioiden ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt opintojakson keskeisimmät harjoitustehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on suppeahko. Osaat soveltaa osaamistasi valitun teknologian saralla ja toteuttaa mobiilisovelluksen moderneilla web-tekniikoilla. Laatimasi dokumentaatio on osittain sekavaa ja puutteellista. Olet pitänyt seminaariesitelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Tiedät ja ymmärrät hyvin eri mobiiliteknologioiden ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt suurimman osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on tavanomainen. Osaat analysoida valitun teknologian mahdollisuuksia ja laatia useita näkymiä sisältävän mobiilisovelluksen moderneilla web-tekniikoilla. Tutkimustehtävään liitetty dokumentaatiosi kuvaa käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen sekä sovelluksen toteuttamisen. Osaat analysoida valintojasi seminaariesitelmässä.

Kiitettävä 4:
Osoitat laajempaa tietoa ja ymmärrystä eri mobiiliteknologioiden ohjelmointimahdollisuuksista ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt melkein kaikki opintojakson tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on vaativa. Osaat arvioida ja perustella valitsemasi teknologian mahdollisuuksia ja osaat laatia mobiilisovelluksen moderneilla web-tekniikoilla, joka on virheetön ja näyttävä. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen ja julkaisemisen. Osaat arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osoitat laajaa tietoa ja ymmärrystä eri mobiiliteknologioiden ohjelmointimahdollisuuksiin ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin esimerkillisesti. Olet tehnyt opintojakson kaikki tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on haastava ja laaja. Osaat arvioida kriittisesti valitun teknologian mahdollisuuksia ja laatia mobiilisovelluksen moderneilla web-tekniikoilla, joka dynaaminen ja näyttävä. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti ja virheettömästi käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen, julkaisemisen ja testaamisen. Osaat kriittisesti arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
After completing this course you will know and understand the possibilities of different mobile technologies to implement applications that work on mobile devices using a web technologies. You will be able to start working as a developer of mobile applications built with web technologies.

EUR-ACE Competences:
EUR-ACE Engineering practice
EUR-ACE Knowledge and Understanding

Learning outcomes:
You will recognize the different types of web-based mobile applications, their special features and use cases. You know how to design and develop mobile applications using modern web technologies.

Content

Thinking from an idea to a mobile application
Presentation of different mobile technologies
Setting up a programming environment
Implementation of mobile applications using modern web technologies:
- hybrid applications
- native applications implemented with web technologies
- progressive web applications (PWA)
Publishing applications

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the programming possibilities for different mobile technologies; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale mobile application based to modern web technologies. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You know and understand the programming possibilities of different mobile technologies and can apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. You can apply your skills in the field of the chosen technology and implement a mobile application with modern web technologies. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You know and understand well the programming possibilities of different mobile technologies and you know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done most of the exercises in the course. The subject area of your chosen research assignment is conventional. You can analyze the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with multiple views using modern web technologies. Your documentation attached to the research assignment describes the implementation, configuration, structure and implementation of the technology used. You can analyze your choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You demonstrate broader knowledge and understanding of the programming possibilities of different mobile technologies and know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have completed almost all the tasks of the course. The topic area of your chosen research assignment is demanding. You know how to evaluate and justify the possibilities of your chosen technology and you know how to create a mobile application with modern web technologies that is error-free and attractive. The documentation attached to your research assignment comprehensively describes the implementation, configuration, structure, implementation and publication of the technology used. You can evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You demonstrate extensive knowledge and understanding of the programming possibilities of different mobile technologies and you know how to apply your knowledge to solutions of practical tasks in an exemplary manner. You have completed all the assignments of the course. The subject area of your chosen research assignment is challenging and broad. You know how to critically evaluate the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with modern web technologies that is dynamic and attractive. The documentation attached to your research assignment is comprehensively and flawlessly describes the implementation, configuration, structure, application implementation, publishing and testing of the technology used. You can critically evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Qualifications

Basic IT skills, JavaScript programming

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen

Objective

Purpose:
After completing this course you will know and understand the possibilities of different mobile technologies to implement applications that work on mobile devices using a web technologies. You will be able to start working as a developer of mobile applications built with web technologies.

EUR-ACE Competences:
EUR-ACE Engineering practice
EUR-ACE Knowledge and Understanding

Learning outcomes:
You will recognize the different types of web-based mobile applications, their special features and use cases. You know how to design and develop mobile applications using modern web technologies.

Content

Thinking from an idea to a mobile application
Presentation of different mobile technologies
Setting up a programming environment
Implementation of mobile applications using modern web technologies:
- hybrid applications
- native applications implemented with web technologies
- progressive web applications (PWA)
Publishing applications

Location and time

ExchangeStudent: 5

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the programming possibilities for different mobile technologies; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale mobile application based to modern web technologies. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You know and understand the programming possibilities of different mobile technologies and can apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. You can apply your skills in the field of the chosen technology and implement a mobile application with modern web technologies. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You know and understand well the programming possibilities of different mobile technologies and you know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done most of the exercises in the course. The subject area of your chosen research assignment is conventional. You can analyze the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with multiple views using modern web technologies. Your documentation attached to the research assignment describes the implementation, configuration, structure and implementation of the technology used. You can analyze your choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You demonstrate broader knowledge and understanding of the programming possibilities of different mobile technologies and know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have completed almost all the tasks of the course. The topic area of your chosen research assignment is demanding. You know how to evaluate and justify the possibilities of your chosen technology and you know how to create a mobile application with modern web technologies that is error-free and attractive. The documentation attached to your research assignment comprehensively describes the implementation, configuration, structure, implementation and publication of the technology used. You can evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You demonstrate extensive knowledge and understanding of the programming possibilities of different mobile technologies and you know how to apply your knowledge to solutions of practical tasks in an exemplary manner. You have completed all the assignments of the course. The subject area of your chosen research assignment is challenging and broad. You know how to critically evaluate the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with modern web technologies that is dynamic and attractive. The documentation attached to your research assignment is comprehensively and flawlessly describes the implementation, configuration, structure, application implementation, publishing and testing of the technology used. You can critically evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Qualifications

Basic IT skills, JavaScript programming