Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte, ylempi AMKLaajuus (0 op)

Tunnus: YZ00BB05

Laajuus

0 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointiyksikkö
 • Sisko Riihiaho, Kielikeskus
 • Harri Peuranen, Teknologia
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Karo Saharinen, Teknologia, IT
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia ja biotalous
 • Murat Akpinar, Liiketoiminta
 • Sanna Sihvonen, Hyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa. Muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla koulusivistyksensä saanut opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä tai osoittaa perehtyneisyytensä alaan kirjallisella, tutkinto-ohjelmansa opiskelukielen mukaisella suorituksella.

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn tekstin täytyy olla pituudeltaan 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Toteutuskieli: Suomi, ruotsi tai tutkinto-ohjelma opiskelukieli ks. tutkintosääntö.

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.