Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMKLaajuus (4 op)

Tunnus: ZZ00BL93

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Pasi Lehtola, Teknologia
  • Riikka Ahlgren, Liiketalous
  • Sari Järvinen, Hyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja arviointi -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Osaamistavoitteet
Opintojakson tarkoitus:
Laadit ammattikorkeakoulututkintoosi sisältyvän työelämälähtöisen opinnäytetyön, jossa osoitat osaamistasi asiantuntijatehtävissä vaadittavasta alan osaamisesta sekä yleisestä työelämän osaamisesta.

Opintojakson osaamiset (ARENEn tutkintojen yhteiset osaamiset):
1. Oppimaan oppiminen
2. Ennakoiva kehittäminen
3. Työelämässä toimiminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimus ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet:
Osaat raportoida opinnäytetyösi tuloksista tai tuotoksesta, arvioida niitä ja tuoda esille kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja havainnollisesti. Noudat hyvän tieteellisen käytännön periaatteita opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi
Opinnäytetyön jättäminen esitarkastukseen
Opinnäytetyön esittäminen
Opinnäytetyön viimeistely ja jättäminen arvioitavaksi
Toimeksiantajan palautte
Itsearviointi
Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjauksiin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasolla erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.