Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2020-3037

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Rantala

Ryhmät

 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 16.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 23.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 30.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 06.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 13.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 20.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 05.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 12.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 19.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 26.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 02.04.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3037
 • 09.04.2024 09:00 - 11:00, Tietokannat TTC2020-3037
 • 15.04.2024 12:15 - 15:15, Tietokannat TTC2020-3037
 • 22.04.2024 12:15 - 15:15, Tietokannat TTC2020-3037

Tavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmiä, tiedät tietokantojen peruskäsitteet, osaat luoda ja lukea tietokantakuvauksia sekä pystyt tekemään peruskyselyjä SQL-kielellä (Structured Query Language).

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet tietokantojen peruskäsitteet, ymmärrät tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaat lukea ja laatia toimeksiannon mukaisen tietokantakuvauksen ja hallitset SQL-kielen perusteet.

Sisältö

Tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet
Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
SQL-kielen perusteet sisältäen tietokantakyselyt ja tietokannan hallinnan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (verkkomateriaali, videomateriaali, harjoitustehtävät)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitusten ja harjoitustyön ohjaus. Osaamistesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h harjoitukset 56 h itsenäinen työskentely 28 h Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tietokannan luoden yhteyden vähintään kahden taulun välille käyttäen perus- ja viiteavaimia ja osaa tehdä yksinkertaisia perushakuja SQL:llä.

Tyydyttävä 2: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan sekä tehdä perushakuja SQL-kielellä. Harjoitustyön dokumentaatio sisältää ainakin tietokantakuvauksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Harjoitustyönä ja tentissä tehty tietokanta on suunniteltu ja toteutettu lähes virheettömästi ja osaat SQL-kieltä monipuolisesti.

Kiitettävä 4: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Osaat SQL-kielen peruskäskyt kokonaisvaltaisesti. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava ja siitä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat suunnitella ja toteuttaa tavallisuudesta poikkeavan tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu ja metatiedot tallennettu. Osaat käyttää SQL-kieltä vaativissa tiedonhakutehtävissä. Tietokantadokumentaatio on kattava ja ymmärrettävä sekä hyvin laadittu ja sujuvasti esitetty. Osaat arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.