Siirry suoraan sisältöön

Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC6060-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jarmo Nevala
 • Heli Ciszek

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTIKY2
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 2, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 06.03.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 13.03.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 20.03.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 27.03.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 03.04.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 10.04.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 17.04.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005
 • 24.04.2024 11:30 - 14:00, Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset TTC6060-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuskeskusten (Security Operations Center) toiminnallisuuteen liittyvät osa-alueet: organisaatiomallit, toiminnallisuudet, tekniset ympäristöt.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa toteuttaa osa-alueiden vaatimia tehtäviä: edistää teknisiä järjestelmiä lisäten organisaation havainnointikykyä, tutkia havaintojen yksityiskohtia järjestelmästä ja toimia organisaation mukaisten prosessien osana. Opiskelija pystyy tehokkaasti toimimaan SOC:n jäsenenä ja kehittämään työyhteisöään.

Sisältö

Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvakeskuksen käsitteet ja organisaatiomallit. Opintojaksolla suunnitellaan kyberturvakeskukselle organisaatiomalli ja tekniset työvälineet poikkeamien käsittelyyn.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- ekskursiot
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää jotain kyberturvakeskusten taustalla olevasta teoriasta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jotain teknisiä tietojärjestelmiä kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija osallistuu prosessien suunnitteluun ryhmässä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija suunnittelee ryhmässä prosesseja organisaatiolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää monipuolisesti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa monipuolisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija suunnittelee kattavasti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää perusteellisesti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa perusteellisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee perusteellisesti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää tavallisesta poikkeavasti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa tavallisesta poikkeavasti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee loistavasti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuus