Siirry suoraan sisältöön

Lääketiede ja lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2011-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2013 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 305

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Sonja Salonen
 • Teppo Karapalo
 • Suvi Aunala

Ryhmät

 • SFT23SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • STT23SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SFT23S1
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJASFT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti monimuoto
 • STT23S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SFT24KM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • ZJASTT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • ZJASFT23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti, päivä
 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • ZJAG23SSKKP
  Avoin AMK, sote, korkeakoulupolku, Gradia, kuntoutus- ja sosiaaliala
 • ZJASFT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti monimuoto
 • ZJA23SSA
  Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto
 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • STT24KM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • ZJASTT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • 19.01.2024 12:00 - 13:30, Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 02.02.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 07.02.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 13.02.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 14.02.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 22.02.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 05.03.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 07.03.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu / Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 07.03.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu / Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 14.03.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu / Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 27.03.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 02.04.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 08.04.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu / Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 10.04.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 19.04.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 22.04.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 29.04.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 06.05.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 10.05.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 13.05.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011
 • 16.05.2024 08:15 - 11:30, Hätäensiapu /Lääketiede ja lääkehoito SZXX2011-3011

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit hyödyntämään lääketieteellistä perustietoa sekä ensiaputaitoja sosiaali- ja terveysalan asiakkaan tai potilaan kohtaamisessa.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuasi tunnet biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia. Tiedät sairauden, kivun ja paranemisprosessin patofysiologisia ilmiöitä. Tiedät keskeisimpien hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön, keskus- ja ääreishermoston sekä psyykkisten toimintojen toimintahäiriöt ja niihin liittyviä kuntoutus- ja hoitoperiaatteita. Tiedät lääkehoidon perusteita ja periaatteita ja ymmärrät oman ammattiroolisi vastuullisuuden lääkehoidossa. Hallitset keskeiset hätäensiaputaidot

Sisältö

Biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia.
Sairauden, kivun ja paranemisprosessin patofysiologiset ilmiöt.
Kipu.
Hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöt
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
Keskus- ja ääreishermoston sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt.
Turvallisen lääkehoidon toteutus ja seuranta. Lääkehoidon perusteet, lääkkeiden vaikutuksia tarkastellaan yleisellä tasolla eli eri lääkkeiden vaikutuksiin ei perehdytä syvällisemmin.
Perusensiaputaidot.

Aika ja paikka

8.1.-20.5. 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodletyötilassa olevat videoluennot ja niitä täydentävät tekstimateriaalit ja oppimistehtävät.

Sisällöt:
1. Biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia
2. Sairauden, kivun ja paranemisprosessin patofysiologiset ilmiöt
3. Kipu
4. Hengitys-, sydän-ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöt
5. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
6. Keskus- ja ääreishermoston sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt
7. Turvallisen lääkehoidon toteutus ja seuranta
8. Kuntoutus ja kuntoutuminen

Opetusmenetelmät

Itsenäistä opiskelua Moodlen oppimisympäristössä, kuntoutuksen asiantuntijalääkärin laatimien videoluentojen, kirjallisten materiaalien ja harjoitusten pohjalta.

Hätäensiaputaitojen teoria ja harjoittelu (4 h kontaktiopetus koululla)

Tentti Examissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tenttiperiodi Examissa 11.-31.3. 2024
Ensimmäinen uusintaperiodi Examissa 8.-21.4. 2024
Toinen uusintaperiodi Examissa 29.4.-12.5. 2024

Tenttiperiodeja voidaan opintojakson alussa yhdessä sopien tarvittaessa muuttaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsenäinen opiskelu: video- ja tekstimateriaaleihin perehtyminen ja opiskelu sekä harjoitustehtävien ja tentin ekeminen noin 120 h
- Hätäansiapu: teoria ja harjoitukset 13 h; teoria 9 h + 4 h harjoitukset koululla
- Aloituswebinaari 2 h

Yhteensä 135 h (5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Jos Sinulla on voimassaoleva SPR:n ensiaputodistus tai olet juuri käynyt hätäensiapukurssin (8h) tai EA1-kurssi, saat hyväksiluvun hätäensiapuosuudesta liittämällä kuvan ensiaputodistuksesta tai kortista Moodletyötilan palautuskansioon, joka aukeaa tammikuun alussa 2024.

Opintojakso tentitään yhtenä kokonaisuutena eli samassa tentissä osoitetaan sekä lääketieteen että lääkehoidon osaaminen. Näin ollen lääkehoidon osaamisesta ei ole erikseen mahdollisuus saada osahyväksilukua.

Mukana min-max määrässä Gradian kk-polkulaiset (n. 21 opiskelijaa + 1 EF-opiskelija, joka ei kk-polulla) ja avoimen KU-SOS polkulaiset (n. 45 opiskelijaa)
Alkion-opiskelijat tulevat min-max määrän päälle (ei vielä tiedossa kuinka monta, mahd. 7-9). Lisäksi 4 paikkaa myynnissä avoimen puolella (sovittu Tepon ja Annen kanssa 27.9.).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Opiskelija hallitsee välttävästi biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia ja hänellä on hätäensiaputaidot
Tyydyttävä (2) Opiskelija hallitsee tyydyttävästi biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia ja hänellä on hätäensiaputaidot

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Opiskelija hallitsee hyvin biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia ja hänellä on hätäensiaputaidot
Kiitettävä (4) Opiskelija hallitsee kiitettävästi biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia ja hänellä on hätäensiaputaidot

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Opiskelija hallitsee kiitettävästi biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lähtökohtia ja hänellä on hätäensiaputaidot