Siirry suoraan sisältöön

Tuotantoautomaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTU0200-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Arjo Forsman

Ryhmät

  • TKN21SM
    Konetekniikka
  • 08.09.2023 13:15 - 14:45, Tuotantoautomaatio TKTU0200-3008 - Etäopetus
  • 03.11.2023 11:30 - 13:00, Tuotantoautomaatio TKTU0200-3008
  • 09.12.2023 12:00 - 13:30, Tuotantoautomaatio TKTU0200-3008

Tavoitteet

Konepajaliiketoiminnan elinehto on kyetä taloudellisesti ja kestävää kehitystä tukevasti soveltamaan konepaja-automaatiota. Integroitujen joustavien automaattisten valmistusjärjestelmien suunnittelu, hankinta, ylläpito ja käyttö vaatii osaamista, jota opit tällä opintojaksolla.
Opit joustavien automaattisten valmistusjärjestelmien perusperiaatteet ja osaat toimia joustavien automaattisten valmistusjärjestelmien suunnittelu- ja hankintaprojekteissa jäsenenä. Osaamisesi laajenee robotti-tekniikan perusteiden ymmärtämiseen ja opit tekemään robottiohjelman myös tietokoneavusteisesti. Ymmärrät 3D-tulostuksen perusteet ja tunnistat sen tarjoavat mahdollisuudet.

Viestintä ja tiimityö:
Opit toimimaan osana tiimiä oppimistehtäviä tehdessäsi.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa oman alan suunnittelukäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita koneenrakennuksen tyypillisten osien valmistuksessa. Osaat hyödyntää konepajan suunnitteluautomaation ketjua tuotesuunnittelujärjestelmästä aina suunnitellun kappaleen automaattiseen valmistamiseen.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Pystyt työskentelemään konepajaympäristössä suunnitellen ja valmistaen itse yksinkertaisia koneenosia. Lisäksi osaat ohjelmoida ja käyttää robottia. Opit toimimaan konepa-ja/laboratorioympäristössä.

Sisältö

Tietokoneavusteinen tuotanto ja miten se tukee kestävää kehitystä, robotiikka, FMS-tekniikka, re-engineering, laboratoriotyöskentelyä tuotantoautomaatioon liittyen. Kaikkien tuotantotoimintojen integrointi Computer Integrated Sustainable Manufacturing (CIM) huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään pääosin ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 h, oppimistehtävät 50 h ja itsenäinen työskentely 65 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Ymmärrät pääosin tuotantoautomaation peruskäsitteet ja -tekniikan, mutta sinulla on merkittäviä puutteita niiden yksilöinti ja va-lintatehtävissä.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät tuotantoautomaation perusasiat ja -käsitteet, mutta sinulla on puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat, joita ovat konepajan tuotantoautomaation suunnittelujärjestelmien ja niiden integroimisen tunteminen. Lisäksi tunnet FMS-tekniikan ja re-engineeringin käsitteet ja niiden periaatteet ja osaat ohjelmoida konepajan tuotantoautomaatiolaitteita toimimaan integroidusti. Tunnistat robotiikan ja 3D tulostuksen sovellukset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Ymmärtää kaikkien tuotantotoimintojen integroinnin Computer Integrated Sustainable Manufacturing (CIM) huomioimaan kestävän kehityksen periaatteissa.

Kiitettävä (4): Hallitset vaadittavat keskeiset asiat (ks. edellä). Lisäksi kykenet tarkastelemaan kriittisesti FMS-tekniikan, re-engineeringin, robotiikan ja 3D-tulostuksen tarjoamia mahdollisuuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset keskeiset asiat (ks. edellä). Pystyt tekemään yksinkertaista synteesiä ja johtopäätöksiä samalla kriittisesti arvioiden

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät pääosin tuotantoautomaation peruskäsitteet ja tekniikan, mutta sinulla on puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Esitietovaatimukset

Hallitset teknisten dokumenttien (esim. työkuvat) lukemisen ja tuotantotekniikan perusteet (perustyöstömenetelmät). Sinulla on perustiedot NC-tekniikasta ja työstökoneiden manuaalisesta NC-ohjelmoinnista.